Βιβλιοθήκη

Εισαγωγή

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Το patch 4.2.14, περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Το “SEn”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Το SFP μεσολαβεί μεταξύ των εφαρμογών και του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital για τη λήψη σήμανσης από αυτόν.

Η εφαρμογή, εναρμονισμένη πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η έκδοση 9.10.0 του Business ERP και του SolutionERP και 5.10.0 των Οριζόντων, περιλαμβάνει :

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74, Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Ο εργοδότης μπορεί αν θέλει να ορίσει ράντα δόσεων η οποία να είναι ευνοϊκότερη από αυτή που ορίζει ο νόμος.

Σελίδες