Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η έκδοση 3.40.00, περιλαμβάνει:

  1. Εκτύπωση Ατομική βεβαίωση φόρου/Οριστική δήλωση φόρου 

Κατάργηση των ποσών που αφορούν σε αναλογούντα φόρο.

 

Η έκδοση 3.40.00, περιλαμβάνει:

  1. Εκτύπωση Ατομική βεβαίωση φόρου/Οριστική δήλωση φόρου

Κατάργηση των ποσών που αφορούν σε αναλογούντα φόρο.

 

Καταργήθηκε το πεδίο "Αναλογούν Φόρος" στο αρχείο που αποστέλλεται στην Εφορία καθώς και στις εκτυπώσεις "Βεβαίωση Αποδοχών" και "Κατάσταση Εφορίας Χρήσης".

 

Υπουργική απόφαση οικ.4241/127/2019 – ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019 με θέμα :

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

 

Δείτε τα έτοιμα Dashboards που έχουν σχεδιαστεί για το ERP & το CRM

Τα έτοιμα Dashboards στο Galaxy CRM

Έτοιμα Dashboards στο Galaxy ERP

Το “Galaxy” σας παρέχει έτοιμα Dashboards, ενσωματωμένα στο Market, ώστε να τα εισάγετε στην εγκατάστασή σας .

Βήματα για την εισαγωγή :

Σελίδες