Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση Galaxy Payroll 21.34 

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy Commercial 

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy CRM

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy ERP

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy Hotel 

Διαμορφώστε τον κανόνα των Merchandising δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελέσουν οι χρήστες πεδίου. Συλλέξτε στοχευμένη, ποιοτική πληροφορία για τα είδη σας και τον ανταγωνισμό.

Δείτε τις τελευταίες εκδόσεις Defacto (WF, WE, WL)

Η λειτουργικότητα αφορά στην εκτέλεση Survey Campaigns από διασυνδεδεμένους 3rd party Survey παρόχους. Υποστηρίζεται ως βασικός πάροχος (external provider) ο SurveyMonkey (web πλατφόρμα μαζικής αποστολής ερωτηματολογίων με email για λήψη αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έρευνες προϊόντων κ.λπ.).

Στην ενότητα των στόχων έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους στόχους δραστηριοτήτων.

Η έκδοση 3.60.30, περιλαμβάνει:

Σελίδες