Βιβλιοθήκη

Στο Galaxy Mobile SFA είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα των ειδικών χαρακτηριστικών των ειδών.

Η πολυεταιρική λειτουργικότητα του Galaxy ERP είναι διαθέσιμη, με την ίδια προσέγγιση και το ίδιο εύρος δυνατοτήτων, και στο mobile client του Galaxy, το Galaxy Mobile SFA.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τις οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας  myCloud Accounting and Tax Services

Δείτε τις βασικές οδηγίες της υπηρεσίας SingularLogic e-books

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Οι εκδόσεις Manpower 7.49 & Manpower Audit 4.49, αφορούν στη Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (279014/2020)

 

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 48 16/10/2020, με θέμα: «Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Α΄) και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄) σχετικά με την ασφάλιση, στον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των αναφερόμενων στο θέμα μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και δόθηκαν νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ

Σελίδες