Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η έκδοση 3.90.70, περιλαμβάνει :

  • ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.39- 18/09/20

 

Η έκδοση 3.90.70, περιλαμβάνει :

  • ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.39- 18/09/20

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε - Νόμοι/Εγκύκλιοι, ΔΤ, Υπόχρεοι, Δεδομένα διαβίβασης

Περιγραφή πλατφόρμας SingularLogic myCloud

Σύντομη περιγραφή

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 39 18/09/2020 (Α.Π.218767) με θέμα: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

Ενημέρωση του ΚΠΚ 781 και προσθήκη του αντίστοιχου ΚΠΚ 3250 μερικής απασχόλησης. Ενημέρωση ΚΠΚ 015, 016 και 017

Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" Α' ΦΑΣΗ

 Δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α’ και Β’ ΦΑΣΗ)

Σελίδες