Βιβλιοθήκη

Για τις εμπορικές εφαρμογές Manager/Eurofasma Next, η μόνη προετοιμασία που πρέπει να γίνει, είναι ο ορισμός σωστού “Λογιστικού Χαρακτηρισμού στις εγγραφές του αρχείου Αποθήκης, στο οποίο υπάρχουν καταχωρισμένα Είδη, Υπηρεσίες

Παραμετροποίηση οικονομικών λογαριασμών/ λογαριασμών λογιστικής που θα ενημερώσουν τις οικονομικές αναφορές

Δείτε ποιες παραμέτρους πρέπει να προετοιμάσετε αρχικά (για τα απλογραφικά /διπλογραφικά βιβλία) ώστε να προχωρήσετε, με την εγκατάσταση της νέας έκδοσης,

Oι παρακάτω κατηγοριοποιήσεις, όπως έχουν προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ έρχονται να καλύψουν περιπτώσεις παραστατικών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες φόρων.

Θεματολογία σεμιναρίου:

myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. και η λύση της SingularLogic

Περιγραφή πλατφόρμας myDATA

Όταν η επιχείρηση διενεργεί συναλλαγές με πελάτες εκτός Ε.Ε., το Galaxy Retail, μέσω της εφαρμογής Global Blue, υπολογίζει και επιστρέφει στον πελάτη της συναλλαγής (στη

Η έκδοση 3.60.50, περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών - Τίτλοι κτήσης 

 

Η έκδοση 3.60.40, περιλαμβάνει:

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Σελίδες