Πολιτική Cookies

Η SingularLogic, χρησιμοποιεί cookies αποσκοπώντας στην βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.mygalaxy.gr και των παρεχομένων μέσω αυτού Υπηρεσιών myGalaxy.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Το www.mygalaxy.gr χρησιμοποιεί cookies τα οποία διαγράφονται από την συσκευή την οποία ο χρήστης χρησιμοποίησε για την πρόσβασή του στο www.mygalaxy.gr μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση (‘sessioncookies’) και κλείσει  τον webbrowser, καθώς και cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά την λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε το www.mygalaxy.gr (‘persistentcookies’).

Και οι δύο αυτές κατηγορίες cookies εξυπηρετούν την παροχή Υπηρεσιών myGalaxy μέσω του www.mygalaxy.gr με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για τους χρήστες, όπως π.χ. η ταυτοποίησή των χρηστών ως Εγγεγραμμένων Χρηστών, η διατήρηση των στοιχείων που εισάγουν οι χρήστες κατά τις προηγούμενες επισκέψεις τους στο www.mygalaxy.gr για την ευχερέστερη και ορθή εισαγωγή τους κατά την επόμενη επίσκεψη στο www.mygalaxy.gr ή και για να μοιραστούν πληροφορίες ή περιεχόμενο μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων είναι εγγεγραμμένα μέλη.  Τα είδη των cookies που χρησιμοποιεί το www.mygalaxy.gr είναι τα εξής:

  1. Essentialscookies: Απολύτως απαραίτητα cookies για την περιήγηση του χρήστη στο δικατυακό τόπο του myGalaxy.
  2. PerformanceandAnalyticsCookies(thirdparty): Τα cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του website από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων Yπηρεσιών myGalaxy.
  3. FunctionalCookies: Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση.
  4. BehaviorallyTargetedAdvertisingCookies(thirdparty): Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις Υπηρεσίες myGalaxy στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ‘cookies’ θα πρέπει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί (‘webbrowser’)  αναλόγως ώστε είτε να λαμβάνει αντίστοιχη ειδοποίηση από τον webbrowser για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει ο χρήστης να λάβει υπ΄όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσει τoν τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής Yπηρεσιών myGalaxy. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από το www.mygalaxy.gr

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Cookiesμπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@mygalaxy.gr.