Βιβλιοθήκη

Με το νέο Messenger εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία με όλους τους χρήστες του οικοσυστήματος εφαρμογών Galaxy και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται επαυξημένη παραγωγικότητα σε όλα τα υποσυστήματα. Ο Messenger είναι διαθέσιμος σε χρήστες “Galaxy Windows Explorer”, “Galaxy WebAct” και “Galaxy Mobile Platform”.

Αποστολή emails από καμπάνιες μέσω του εξωτερικού παρόχου “Moosend”

Στο Galaxy CRM υλοποιήθηκε νέο υποσύστημα αξιολόγηση πόρων, που επιτρέπει τη δυναμική κατάρτιση σεναρίων αξιολόγησης, την ανάθεση σε αξιολογητές και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των μεταβολών που προκύπτουν στο “Galaxy C

Η διαδικασία συσκευασίας με σάρωση είναι πλέον διαθέσιμη από τερματικά android μέσω του Stock control και WM Διαχείριση αποθηκών.

Η νέα έκδοση 21.41 του "GalaxyMobile" περιλαμβάνει γενικές βελτιώσεις στη λειτουργία του τερματικού και πρόσθετη λειτουργικότητα στις εφαρμογές WΜ - Διαχείριση Αποθηκών και Stock control - Έλεγχος αποθε

Η διαδικασία αποτελεί μία πρόταση θέσης απόθεσης περιεκτών και συσκευασιών ειδών σε θέσεις αποθέματος ή σε θέσεις συλλογής. Η πρόταση του Συστήματος βασίζεται σε στοιχεία χωροταξικά, σε δεσμεύσεις ειδών σε θέσεις, σε στοιχεία χωρητικότητας μονάδων μέτρησης.

Τα Τransactional emails είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αποστολής emails αντί του SMTP, που παρέχεται μέσα από το “Galaxy” σε διασύνδεση με τους δημοφιλείς παρόχους MailChimp και “SendGrid”

Eνεργοποιεί το “Outlook” ως νέα πηγή πληροφόρησης στα κανάλια πωλήσεων, εξυπηρέτησης και marketing

Αποστολή άμεσων ειδοποιήσεων στο MSTeams

Σελίδες