Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα του Patch 41p

Δείτε τα νέα του Patch 42e

Όταν η διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου Epsilon Digital από το “Galaxy Retail”, τότε τα παραστατικά που εκδίδονται μέσω παρόχου από το “Retail” όταν ενημερώσουν το “Galaxy” θα μεταφέρουν σε αυτό και τα δεδομένα της σύνοψης εμπορικού παραστατικού.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργικότητα της έκδοσης Πιστωτικού τιμολογίου επιστροφής Φ.Π.Α. .

Η εφαρμογή της νέας λειτουργικότητας κάνει εύλογη την αναγκαιότητα κατάλληλης παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

Δείτε τα νέα του Patch 41ο

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 6.0.2 του Galaxy Retail

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.90.7.0 της εφαρμογής

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 7.9.0 της εφαρμογής

Δείτε τα νέα του Patch 42d

Σελίδες