Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 5.0.2, περιλαμβάνει, (Δείτε περισσότερα)

  • Σύνδεση προγραμματισμού μαθητή με προγραμματισμό καθηγητή

 

 

Δυνατότητα σύνδεσης στο web banking τραπεζών με σκοπό να χρησιμοποιήσετε τις τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω internet, απευθείας από το GalaxyERP/GalaxyCommercial.

 

Σημείωση: Υποστηρίζεται η διασύνδεση με την Εθνική, Πειραιώς, μελλοντικά  θα υπάρξει και με άλλες τράπεζες .

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.32143/Δ1.11288 που εκδόθηκε την 11-06-2018 με θέμα «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να αναγγείλουν πριν από την πραγματοποίησή της, την υπερεργασία και την νόμιμη υπερωριακή εργασία που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι που απασχολούν στην επιχείρησή τους . 

Η έκδοση, 5.9.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Διαδικασία αρχικοποίησης εταιρίας

Μέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης μπορείτε να ορίσετε βασικές πληροφορίες, απαραίτητες για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής στην επιχείρησή σας.

Λύση που απευθύνεται σε Ελαιοτριβεία και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, αλλά και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων τους. Περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα του Galaxy Commercial ή Enterprise Suite ή Enterprise Suite Plus.

Ενημέρωση ποσοστών εισφορών ασφάλισης ηθοποιών μελοδραματικού θεάτρου, μουσικών πνευστών οργάνων, χορευτών (ΚΠΚ 447) για το έτος 2018
 

Η έκδοση (σε μορφή patch) 4.1.5, περιλαμβάνει  (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες