Βιβλιοθήκη

Σε συνέχεια της απόφασης για την υποβολή του εντύπου 11.1 : Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 Παρ. 3ΣΤ της ΠΝΠ (Α’55/11-3-2020), δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τις ανάγκες πληροφόρησής σας, επισυνάπτουμε αρχείο το οποίο αφορά σε μία Νέα μισθοδοτική κατάσταση όπου τα εμφανιζόμενα ποσά αφορούν ΜΟΝΟ στο Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20
  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Το Δώρο Πάσχα 2020, θα καταχωριστεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι :

  • Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04)ενώ
  • Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Η έκδοση 3.90.30, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δώρο Πάσχα και Αναστολή εργασίας

Η έκδοση 3.90.30, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δώρο Πάσχα και Αναστολή εργασίας

Απόφαση αρ. 21036/1737/2020 (ΦΕΚ Β' 2141/03-06-2020) «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού

Σελίδες