Βιβλιοθήκη

Η έκδοση, 6.7.0 περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία Εταιρίας στην υπηρεσία myCloud e-books
  • Προσθήκη του πεδίου “Χώρα” στους λογαριασμούς Πελατών/Προμηθευτών

 

Η έκδοση, 6.7.0 περιλαμβάνει:

  • Μαζική ενημέρωση “Αιτιολογίας Απαλλαγής Φ.Π.Α.” στους Προμηθευτές/ Πελάτες
  • Μαζική ενημέρωση “Αιτιολογίας Απαλλαγής Φ.Π.Α.” στα Παραστατικά
  • Προτεινόμενη Αιτιολογία Απαλλαγής Φ.Π.Α. στα Παραστατικά Πωλήσεων/Αγορών
  • Κανένας έλεγχος συμπληρωμένης αιτιολογίας απαλλαγής Φ.Π.Α. στις “Παραμέτρους Ηλεκτρονικών Βιβλίων”
  • Δημιουργία Εταιρίας στην υπηρεσία myCloud e-books
  • Διαθέσιμο το πεδίο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή/πελάτη (ως στήλη) στις Κινήσεις αγορών/ προμηθευτών - πωλήσεων πελατών

Δείτε τα νέα της έκδοσης 2.36p του Galaxy Mobile SFA 

Δώρο Πάσχα 2021 – Αναστολή εργασίας – Πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία

 

Δώρο Πάσχα 2021 – Αναστολή εργασίας – Πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή:

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται για τα διαστήματα που απασχόλησαν τους μισθωτούς τους να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους.
  • Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών τέθηκαν σε αναστολή, η αναλογία του Δώρου Πάσχα θα καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό απευθείας στους εργαζόμενους και θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Προσθήκη των ΚΠΚ 1481, 4180

Αποδοχή Πρόσθαποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Αρνητικό)"

Αποδοχή Πρόσθαποδ. ΔΧ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Αρνητικό)"

Η οθόνη εμφάνισης προνομίων πελάτη, ενσωματώνει πλέον, κάτω από κάθε προνόμιο, είδη (με τον κωδικό και την περιγραφή τους), όπως ορίστηκαν στο “Προνόμιο πιστότητας” του Galaxy CRM, ώστε το προνόμιο - ποσοστιαία/αξιακή έκπτωση - να αποδίδεται στον πελάτη της συναλλαγής, αλλά με την προϋπόθεση ότι στις γραμμές της κινούνται τα είδη που είναι συνδεδεμένα με το προνόμιο.

Σελίδες