Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

Επανασχεδιασμός του κυκλώματος Προσφορών (Πωλήσεις/Αγορές) για τον ορισμό προσφοράς έκπτωσης είδους.

Η έκπτωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο με ομάδες ειδών (είτε ως κριτήριο είτε ως σενάριο) και όχι με μεμονωμένα είδη.

 

Υλοποιήθηκε διαδικασία γέφυρας με λογιστικές εφαρμογές Epsilon Net, για Βιβλία Β' & Γ' κατηγορίας 

Στην παρούσα έκδοση, είναι δυνατή η δημιουργία του αρχείου e.txt σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1166/2018 & 1195/2018 

O Database Server μπορεί να εγκαταστήσει τις SQL Express εκδόσεις 2005, 2014 και 2017 καθώς και να αναβαθμίσει τους ήδη εγκατεστημένους SQL Express στις εκδόσεις SQL 2014 ή 2017.

Δείτε τα βήματα της διαδικασίας

Σελίδες