Βιβλιοθήκη

Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Μισθοδοσία

Υλοποιήθηκε λειτουργικότητα διαχείρισης της πληροφορίας συγκατάθεσης (consent)

Η ανάλυση RFM αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο εντοπισμού συγκεκριμένων ομάδων με κοινή αγοραστική συμπεριφορά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και κατ’ επέκταση η απόκριση των προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης. Κάθε μοντέλο απόκρισης βασίζεται σε παρελθοντικά δεδομένα πωλήσεων ή πιστότητας και υπολογίζει τις τιμές RFM για κάθε πελάτη σύμφωνα με τις παραμέτρους του κάθε μοντέλου.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε πως υπολογίζεται η πλασματική αξία όταν το είδος της γραμμής υπάγεται στο άρθρο 39α

Δείτε τα νέα της  έκδοσης 

Καταχωρίστε νέα επαφή και θέστε τσεκ στο πεδίο “Ανταγωνιστής” ώστε η νέα επαφή να χαρακτηριστεί ως ανταγωνιστής

Στο κύκλωμα των εκπτώσεων, υποστηρίχθηκε η έννοια της αποκλειστικής εφαρμογής.

Στην οθόνη “Μεταβλητές οικ. αναφοράς” προστέθηκε η “Ενέργεια” Μαζική ενημέρωση μεταβλητών με σκοπό τη μαζική διαχείριση των μεταβλητών μιας οντότητας.

Στις οντότητες της εφαρμογής προστέθηκε μία νέα περιοχή «άμεσης πρόσβασης» σε ενέργειες, που είναι διαθέσιμες στις Drop-down λίστες ενεργειών της κάθε οντότητας π.χ. “Ενέργειες”, “Χρήστες” , "Γρανάζι" για την απευθείας μετάβαση του χρήστη σε κάποια συγκεκριμένη .

 

Σελίδες