Βιβλιοθήκη

Η έκδοση (σε μορφή patch) 4.1.5, περιλαμβάνει  (Δείτε περισσότερα)

1. Περιγραφή εφαρμογής

Σύντομη περιγραφή

Στο Σύστημα ασφάλειας ενσωματώθηκε νέα εργασία “Οδηγός ασφαλείας προσωπικών δεδομένων” που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR.

Η έκδοση 5.0.1, περιλαμβάνει :

  • Προσθήκη νέων πεδίων χρήστη στη φόρμα καταχώρισης ενεργού μαθητή
  • Βελτίωση μηνυμάτων λάθους κατά την έκδοση παραστατικού πληρωμής

ΑΑΔΕ: Αναβάθμιση υπηρεσίας αναζήτησης στοιχείων επιχειρήσεων

Η νέα έκδοση 1.20.0.0 περιλαμβάνει :

Νέα Λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες