Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα του Patch 43e

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η παραμετροποίηση που πρέπει να εφαρμοστεί στην εφαρμογή Business Erp & Solution II Erp καθώς και Ορίζοντες WIN ώστε η εκτύπωση των παραστατικών με τη χρήση ΦΗΜΑΣ να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις.

Η έκδοση καλύπτει τη Σήμανση παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ.Α.Σ.

Το “Galaxy” καλύπτοντας τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας υλοποιεί τη Σήμανση παραστατικών μέσω Φ.Η.Μ.Α.Σ. για όσες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.Α.Σ. για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργούν.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 6.1.0.0 της εφαρμογής  

Δείτε τα νέα του Patch 42j

Το Galaxy Retail απόλυτα συμβατό με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1155/2023) διασυνδέεται με τα Συστήματα EFT/POS και διαβιβάζει συναλλαγές με στοιχεία πληρωμών πιστωτικών καρτών των επιχειρήσεων στην ΑΑΔΕ μέσω παρόχου

Δείτε τα νέα του Patch 43d

Το SEn απόλυτα συμβατό με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1155/2023) διασυνδέεται με τα Συστήματα EFT/POS και διαβιβάζει συναλλαγές με στοιχεία πληρωμών πιστωτικών καρτών των επιχειρήσεων στην ΑΑΔΕ μέσω παρόχου.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.90.8.0 της εφαρμογής

Σελίδες