Βιβλιοθήκη

 

Η έκδοση 3.90.00, περιλαμβάνει:

Θεματολογία Webinar: Παρασκευή 3/4/2020 14:00-16:30
 

Με τη νέα λειτουργικότητα μπορείτε να δημιουργήσετε οριζόμενες όψεις ώστε να απεικονίζονται στις γραμμές των φορμών οντοτήτων οι πληροφορίες που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

Με τη νέα λειτουργικότητα μπορείτε να δημιουργήσετε οριζόμενες όψεις ώστε να απεικονίζονται στις γραμμές των φορμών οντοτήτων οι πληροφορίες που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

Δείτε τι  περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Σελίδες