Βιβλιοθήκη

Χειρισμός Πωλήσεων/ Αγορών βάσει Αρ.39Α  

Χειρισμός Πωλήσεων/ Αγορών βάσει Αρ.39Α 

Η έκδοση 3.10.60 περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
  • Ε4 - Πίνακας προσωπικού  - Ωράριο εργαζόμενου 

Στην ενότητα των Διεταιρικών μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους ομίλους εταιρειών και να εντάξετε εταιρείες σε αυτούς με σκοπό να αυτοματοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσουν παραστατικά πωλήσεων/αγορών μεταξύ τους και να αντλήσετε στοιχεία κινήσεων και υπολοίπων στα οποία εμπεριέχονται οι διεταιρικές συναλλαγές .

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καταγράψει τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν στη διαχείριση της μισθοδοσίας των εποχιακών ξενοδοχοϋπαλλήλων και τον τρόπο που αυτές καλύπτονται από το  GalaxyPayroll.

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση της εφαρμογής

Σύντομη περιγραφή

Από 01/12/2013 οι εισφορές υπέρ των τομέων του ΤΑΠΙΤ θα πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκύκλιος 7 της 15/01/2014).

Εναρμόνιση της εφαρμογής με τις επιταγές του ν.4484/2017 - ΠΟΛ.1134/2017 - θέματα ΦΠΑ (Διαθέσιμο από την έκδοση 21.30 L)

Η παρούσα ενότητα λειτουργεί ως οδηγός αναφοράς στις αλλαγές που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1134/2017.

Η έκδοση 3.0.0, περιλαμβάνει αλλαγές στις παρακάτω ενότητες :

Σελίδες