Ποιοι είμαστε

H SingularLogicείναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία Enterprise Softwareκαι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού,  τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα,  υπηρεσίες outsourcing, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

Η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group(MIG), διαθέτει άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Oόμιλος SingularLogic έχει παρουσία στην Κύπρο και στη Ρουμανία, μέσω θυγατρικών εταιρειών. Μέλη του ομίλου SingularLogicείναι και οι εξειδικευμένες εταιρείες, PCS- Professional Computer Services, η οποία παρέχει κάθετες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής για το χρηματοπιστωτικό τομέα, SystemSoft που εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής για μΜΕ στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η SenseOne, η οποία αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες λύσεις Internet of Things(IoT).