Ποιοι είμαστε

 

Η Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, προσφέρει κορυφαίες και καινοτόμες λύσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και σε σημαντικές κάθετες αγορές, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα τους πελάτες της. Η εταιρία προέκυψε μέσα από την εξαγορά της SingularLogic από την Epsilon Net σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την Space Hellas.

Κυριαρχεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής έχοντας στο δυναμικό της τα πλέον άρτια και καταρτισμένα στελέχη με 30+ έτη εμπειρία στον κλάδο και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL, WMS, MOBILE, MIS, καθώς και ένα πιστοποιημένο και ισχυρό δίκτυο 500 και πλέον συνεργατών. Ως Όμιλος εξυπηρετούμε, πλέον, πάνω από 150.000 επιχειρήσεις, έχοντας ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα σύνθετα και απαιτητικά έργα, χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες υλοποίησης που χρησιμοποιούμε. 

Ακολουθώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του Ομίλου, σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, στην Epsilon SingularLogic σχεδιάζουμε προσεκτικά τεχνολογικές και επιχειρηματικές συνεργασίες με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών μας. Στο πλαίσιο αυτό, θυγατρικές της Epsilon SingularLogic είναι πλέον οι εταιρίες iQom, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού στον δυναμικό τομέα του software Λιανικού Εμπορίου, και SystemSoft, εταιρία που εστιάζει στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής σε ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.