Βιβλιοθήκη

Ανωνυμοποίηση Στοιχείων Οντότητας (Πελατών/Προμηθευτών/Πωλητών)

Λύση που απευθύνεται σε Ελαιοτριβεία και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, αλλά και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων τους. Περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα του Galaxy Commercial ή Enterprise Suite ή Enterprise Suite Plus.

Ενημέρωση ποσοστών εισφορών ασφάλισης ηθοποιών μελοδραματικού θεάτρου, μουσικών πνευστών οργάνων, χορευτών (ΚΠΚ 447) για το έτος 2018
 

Η έκδοση (σε μορφή patch) 4.1.5, περιλαμβάνει  (Δείτε περισσότερα)

1. Περιγραφή εφαρμογής

Σύντομη περιγραφή

Στο Σύστημα ασφάλειας ενσωματώθηκε νέα εργασία “Οδηγός ασφαλείας προσωπικών δεδομένων” που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR.

Σελίδες