Βιβλιοθήκη

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης για την ανάπτυξη, μέσα από το Galaxy, (εύκολα και γρήγορα) ηλεκτρονικού καταστήματος (με όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα ΕShop), διευκολύνοντας όσες επιχειρήσεις θέλουν να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές πωλήσεις διαφόρων ειδών, με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 5.0.6 του Galaxy Retail

Ο όμιλος Epsilon Net ανταποκρινόμενος στις τελευταίες τάσεις στο χώρο του customer experience δημιούργησε για τους κατόχους των εφαρμογών του την υπηρεσία Epsilon Messaging, ώστε να δώσει σε κάθε επιχείρηση τη

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.90.2.0 της εφαρμογής

Η έκδοση, 7.4.0 περιλαμβάνει: 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Υποστήριξη αριθμού ΓΕΜΗ

Η έκδοση, 7.4.0 περιλαμβάνει: 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Υποστήριξη αριθμού ΓΕΜΗ

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.11.3 του Business ERP και του Solution ERP και 5.11.3 των Οριζόντων

Η ενότητα αυτή περιγράφει αναλυτικά πως θα διαχειριστείτε τις εγγραφές - συνόψεις που η Επιχείρηση - Εκδότης παρέλαβε από τους λήπτες, οι οποίες διαβιβάστηκαν (από τους λήπτες) στην ΑΑΔΕ για το συγκεκριμένο εκδότη με την ένδειξη “παράλειψη” ή “απόκλιση”. Πρόκειται για παραστατικά που δεν μπόρεσαν να διασταυρωθούν από το λήπτη καθώς ο εκδότης τους τα υπέβαλε στην πλατφόρμα myDATA, είτε με λάθος αξίες (διαβίβαση με απόκλιση) είτε δεν τα υπέβαλε ως όφειλε (παράλειψη υποβολής).

 
Στην εφαρμογή Galaxy, στο τέλος της χρήσης ορίζονται για το δημόσιο λογιστικό μια σειρά διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στη νέα χρήση.  
 
Οι διαδικασίες που καλείται να εκτελέσει ο χειριστής, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του δημόσιου λογιστικού, αφορούν τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους

Σελίδες