Βιβλιοθήκη

Δείτε τι  περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11/03/2020 θεσπίζεται νέα άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς.

Η έκδοση 3.80.50, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις  (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.80.50, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις  (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 4.2.4, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες