Βιβλιοθήκη

Το “Galaxy” αξιοποιώντας την υπηρεσία “EpsilonPay” και ειδικότερα τη λειτουργικότητα Αυτοματοποίησης Εισπράξεων (Epsilon Pay RF), παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών, μέσα από το περιβάλλον του τα οποία, θα λαμβάνουν κατά την έκδοσή τους έναν μοναδικό κωδικό πληρωμής RF, τον οποίο ο πελάτης εξοφλεί ή καταθέτει έναντι (του ποσού) σε λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας της επιχείρησης και η πληρωμή εισάγεται απευθείας στο “Galaxy” ως μια πληρωμή κωδικών RFμε σκοπό τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού παραστατικού (είσπραξης).  

 

Υποχρέωση καταχώρισης κινήσεων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτώναπό τους επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης (μέσω χονδρικής πώλησης) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.12.1 του Business ERP και του Solution ERP και 5.12.1 των Οριζόντων

Στις λειτουργικές δυνατότητες του κυκλώματος Πιστότητας (loyalty) ενσωματώθηκε η δυνατότητα έκδοσης vouchers η οποία γίνεται πλέον αυτόνομα μέσα από το Galaxy Retail χωρίς την υποχρεωτική μεσολάβηση του υποσυστήματος “Galaxy CRM” .

Δημιουργία αρχείου, μορφής “pdf”, κατά την έκδοση παραστατικού, και αποστολή του αντίγραφου του παραστατικού από τον εκδότη στο λήπτη της συναλλαγής (πελάτη), ηλεκτρονικά (με email). 

Με το νέο Messenger εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία με όλους τους χρήστες του οικοσυστήματος εφαρμογών Galaxy και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται επαυξημένη παραγωγικότητα σε όλα τα υποσυστήματα. Ο Messenger είναι διαθέσιμος σε χρήστες “Galaxy Windows Explorer”, “Galaxy WebAct” και “Galaxy Mobile Platform”.

Αποστολή emails από καμπάνιες μέσω του εξωτερικού παρόχου “Moosend”

Στο Galaxy CRM υλοποιήθηκε νέο υποσύστημα αξιολόγηση πόρων, που επιτρέπει τη δυναμική κατάρτιση σεναρίων αξιολόγησης, την ανάθεση σε αξιολογητές και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των μεταβολών που προκύπτουν στο “Galaxy C

Η διαδικασία συσκευασίας με σάρωση είναι πλέον διαθέσιμη από τερματικά android μέσω του Stock control και WM Διαχείριση αποθηκών.

Η νέα έκδοση 21.41 του "GalaxyMobile" περιλαμβάνει γενικές βελτιώσεις στη λειτουργία του τερματικού και πρόσθετη λειτουργικότητα στις εφαρμογές WΜ - Διαχείριση Αποθηκών και Stock control - Έλεγχος αποθε

Σελίδες