Βιβλιοθήκη

Το Galaxy BPM (Business Process Models) module αποτελεί έναν εξελιγμένο μηχανισμό διαγραμματικής αποτύπωσης και μοντελοποίησης επιχειρηματικών ροών. Μέσω αυτών των μοντέλων ροής, που ενεργοποιούνται είτε αυτόματαβάσει πλήρως παραμετροποιήσιμων επιχειρηματικών γεγονότων είτε προγραμματιζόμενα είτε από το χρήστη, μπορείτε να παρακολουθείτε, ανά πάσα στιγμή, την εξέλιξη των επιχειρηματικών διαδικασιών σας, να διασφαλίζετε την απόλυτη τήρηση των ανστίστοιχων κανόνων αλλά και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων στο σύστημά σας

Υλοποιήθηκε με επιτυχία το Galaxy WM Διαχείριση Αποθηκών, το οποίο αποτελεί το επόμενο βήμα, τη μετεξέλιξη του αρχικού Galaxy RF απoθήκες (ενός απλού συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων ανά θέση και εκτέλεσης βασικών εργασιών), και επιτρέπει την υλοποίηση απαιτητικών λειτουργιών στη διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας εύκολα και αποδοτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Εμπλουτίστηκαν οι οντότητες της εφαρμογής με τα memos (ή αλλιώς σημειώσεις). Τα memos είναι μηνύματα (προσωπικά ή κοινόχρηστα) και έχουν ως στόχο είτε να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα μιας πληροφορίας, να υπενθυμίσουν στο χρήστη κάτι (μικρό ή σημαντικό) κατά την επιλογή μιας οντότητας – εγγραφής (π.χ. ένα τεχνικό χαρακτηριστικό του είδους) είτε να ενεργήσουν προειδοποιητικά ή απαγορευτικά στα παραστατικά (σε όλους ή σε επιλεγμένους τυπους). Στην περίπτωση αυτή το Σύστημα ανοίγει αυτόματα παράθυρο στην οθόνη σας για να προειδοποιήσει ή αποτρέψει μια κίνηση π.χ. την καταχώριση ενός είδους σε μια παραγγελία πώλησης, εφόσον η παραμετροποίηση του τύπου Memos προβλέπει κάτι τέτοιο .

Ta Tag είναι σύντομες περιγραφές μέσω των οποίων σας επιτρέπεται να κάνετε αναζητήσεις στις οντότητες της εφαρμογής. Έχουν τη λειτουργικότητα του εντοπισμού εγγραφών στη λίστα μιας οντότητας βάσει των επιλεγμένων τιμών tags. Μέσω των tags, (λέξεις – κλειδιά) το Σύστημα θα αναζητήσει και θα εμφανίσει τις αναζητούμενες εγγραφές π.χ. στη λίστα των ειδών, όλα τα ποδήλατα που προορίζονται για χρήση στο βουνό και στην πόλη, για χρήση trekking κ.λπ.

Η έκδοση 3.98.00περιλαμβάνει Κάλυψη επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ

Σελίδες