Βιβλιοθήκη

Περιγραφή πλατφόρμας SingularLogic myCloud

Σύντομη περιγραφή

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 39 18/09/2020 (Α.Π.218767) με θέμα: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

Ενημέρωση του ΚΠΚ 781 και προσθήκη του αντίστοιχου ΚΠΚ 3250 μερικής απασχόλησης. Ενημέρωση ΚΠΚ 015, 016 και 017

Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" Α' ΦΑΣΗ

 Δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α’ και Β’ ΦΑΣΗ)

 Δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α’ και Β’ ΦΑΣΗ)

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει :

  • την τροποποίηση συνδέσεων ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ για τους ΚΠΚ μερικής απασχόλησης

Δείτε τι περιλαμβάνει το Patch

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει :
  • τα τροποποιημένα ποσοστά εισφορών του ΚΠΚ 781 από 1-6-2020
  • την προσθήκη του ΚΑΔ 8514

Σελίδες