Βιβλιοθήκη

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Δείτα τα νέα της έκδοσης

Διαχείριση κλήσεων Galaxy

Η λειτουργικότητα επιτρέπει την ανεύρεση κατάλληλων και διαθέσιμων εκπροσώπων και τους απεικονίζει σε χάρτη ώστε ο backoffice διαχειριστής να επιλέξει τον πλησιέστερο για να αναλάβει την εργασία στον πελάτη. Εξασφαλίζει βελτιστοποίηση στις ενέργειες εξυπηρέτησης και service, παρέχοντας αμεσότερη απόκριση στα αιτήματα των πελατών

Με τη διασύνδεση του Galaxy CRM με την πλατφόρμα Microsoft Graph εξασφαλίζεται πλήρη διαχείριση των υπηρεσιών Email και Calendar του Outlook 365. 

Aρχειοθέτηση παρελθοντικών emails (archiving), εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένη λειτουργία του email client μέσω του Email archiving system Email archiving system

Σελίδες