Βιβλιοθήκη

Διαχείριση και αποστολή των συναλλαγών της επιχείρησης στην υπηρεσία SingularLogic e-books

ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.47/48 - 16/10/20

ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.47/48 - 16/10/20

 

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 47 16/10/2020, με θέμα: «Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών - Απεικόνιση της ασφάλισης», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4726/2020 (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθμ. οικ. 39539/996/30.09.2020(Φ.Ε.Κ. 4261 Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες θεσπίστηκε από 01.10.2020 ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας μέσω κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την τόνωση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. και δόθηκαν οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.

Δείτε τι περιλαμβάνει το patch 4.2.8 του Retail

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας των εφαρμογών Retail για τα MyData, η νέα λειτουργικότητα “Εξαγωγή δεδομένων στον Accountant” έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις αποστολής στοιχείων στο λογιστικό πρόγραμμα της SingularLogic, τον Accountant, μικρών κυρίως πελατών (που δεν διαθέτου

Δημιουργία ΑΠΔ με Τριψήφιο Κωδικό

Για την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

Για Εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για τη μετακίνησή τους μπορεί να χρησιμοποιείται η Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

Σελίδες