Βιβλιοθήκη

Η έκδοση, 6.4.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένου που αφορούν στις συνεισπραττόμενες εισφορές (υπέρ κλάδου ανεργίας, εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας) για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης.

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. βάσει της απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. βάσει της απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ

Η έκδοση 4.2.5, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Galaxy Retail

Η σύνδεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ “Galaxy” και “WebShop” επιτυγχάνεται μέσω ενός module που καλείται WebShop. Η επικοινωνία πραγματοποιείται από το Galaxy ή το site με την ενημέρωση μιας ενδιάμεσης βάσης με τα απαραίτητα στοιχεία.

Γενικά

Για την υποστήριξη του συστήματος υποβολής πωλήσεων φαρμάκων στον ΕΟΦ από τις φαρμακευτικές εταιρίες, η εφαρμογή πρέπει να υποβάλλει στον ΕΟΦ, μέσω της υπηρεσίας myGalaxy τα τιμολόγια πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση .

Η έκδοση 3.90.20, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.90.20, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες