Βιβλιοθήκη

Μαζική διαδικασία ενημέρωσης στοιχείων ΑΑΔΕ στα Παραστατικά – Άρθρα

Με τη διαδικασία της μαζικής ενημέρωσης στοιχείων eBook μπορείτε να αλλάξετε ή να συμπληρώσετε μαζικά τα στοιχεία ΑΑΔΕ στα εμπορικά /χρηματοοικονομικά παραστατικά και λογιστικά άρθρα. Η διαδικασία της ενημέρωσης εκτελείται επιλέγοντας “Μαζική Ενημέρωση Στοιχείων eBook από το μενού κάθε οντότητας ή μέσω σχετικής επιλογής από τις λίστες των αντίστοιχων οντοτήτων.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/2021

Το patch 4.2.9, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.92.00, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.92.00, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 

  • Αποτύπωση Κωδικού τύπου χαρακτηρισμού Α.Α.Δ.Ε. (Ε3)
  • Πλήρης αποστολή εγγραφών σε e-books και myDATA για εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν module Λογιστικής ή Εσόδων/ Εξόδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4756/2020 προβλέπεται η μείωση, από 1η. 1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 

  • Συγχρονισμός της Κωδικοποίησης Ηλ. Βιβλίων της Αιτιολογίας Απαλλαγής ΦΠΑ με την έκδοση 1.0.2 του myData
  • Αποστολή  στο moRE και εκπτώσεων που εφαρμόζονται με "Αντικατάσταση"
  • Δυνατότητα αλλαγής της παραμετροποίησης υποβολής στα Ηλ. Βιβλία σε επικεφαλίδα παρ/κών Λοιπών Χ/Π ανεξάρτητα από τον αριθμό γραμμών του παραστατικού
  • Υποστήριξη υποβολής στα Ηλ.Βιβλία Παραστατικών Πωλήσεων  που υποβάλλονται στο myDATA από σύστημα διαφορετικό των e-books
  • Κατά την εισαγωγή Άρθρου λογιστικής από εγγραφές του πίνακα  ‘Άρθρα προς εισαγωγή” ενημερώνεται αυτόματα ο Τύπος Παρ/κού Ηλ. Βιβλίων του Άρθρου αν έχει δηλωθεί στις εγγραφές του πίνακα  ‘Άρθρα προς εισαγωγή”

Σελίδες