Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης

Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης

Δείτε πως θα ανεβάσετε τις εικόνες στα είδη του Galaxy Retail

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η νέα έκδοση 21.35 του Galaxy CRM περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Κυκλοφορία νέας έκδοσης της εφαρμογής σε μορφή patch η οποία καλύπτει τις αναπροσαρμογές της κλίμακας φόρου μισθωτών υπηρεσιών και μείωσης φόρου εισοδήματος .  

Η κατάρτιση ενός δρομολογίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ενός πωλητή/οδηγού xVan. Στην πραγματικότητα, το σταθερό δρομολόγιο αποτελεί τον εβδομαδιαίο κανόνα ενός πωλητή/οδηγού για συγκεκριμένο χρονικά διάστημα (εξάμηνο/χρόνο). Καθορίζει με ποια σειρά, περιοδικότητα και σε ποια σημεία (πχ. κάθε Δευτέρα 08:30 στο σημείο Α, 09:15 στο σημείο Β κ.λπ.) θα κινείται ο πωλητής/οδηγός .

Σελίδες