Βιβλιοθήκη

Σύντομη περιγραφή

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου : Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Οδηγίες αλλαγής ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών από 24% σε 13%, 6%

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου : Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου : Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Δείτε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ.

Το πλήκτρο ενεργειών “Αντικατάσταση” ενσωματώνει εκτός της Αντικατάστασης απόδειξης εισόδου και μια νέα επιλογή την Έκδοση τιμολογίου σε ακύρωση απόδειξης εισόδου.

CRM 3rd party Connector

Σελίδες