Βιβλιοθήκη

Με τη νέα λειτουργικότητα “Ενημέρωση τράπεζας” διασφαλίζεται η ενημέρωση της επιχείρησής σας με τα extraits τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό τη συμφωνία μεταξύ του αντίγραφου κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού και των οικονομικών εγγραφών για το δοσμένο χρονικό διάστημα.

Είναι πλέον εφικτή, σε εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο δεδομένων, η διαγραφή εμπορικών παραστατικών οικονομικών χρήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη στατιστικής πληροφόρησης, εξασφαλίζοντας μικρότερο όγκο δεδομένων και μεγαλύτερες ταχύτητες στη λειτουργική τους βάση.

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τις δυνατότητες της εφαρμογής ως προς την ενίσχυση των αρχών ασφαλείας δεδομένων .

Ποιος είναι ο ρόλος σας στην επιχείρηση; Ποιες λειτουργίες της εφαρμογής χρησιμοποιείτε συχνά;

Δείτε τι περιλαμβάνουν οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών :

  • Defacto /Εμπορική Διαχείριση (WF), 9.10
  • Defacto/ Γενική και Αναλυτική Λογιστική (WL), 4.90
  • Ορίζοντες N.G. /Εμπορική Διαχείριση (WE), 4.80

 

Η διαδικασία αυτή επιχειρεί να οργανώσει και να βελτιστοποιήσει τους χρόνους εγκατάστασης της εφαρμογής σε μία νέα επιχείρηση μέσα από μία κεντρική οθόνη εργασίας.

Σελίδες