Βιβλιοθήκη

Διαχείριση για το πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για τους εργαζόμενους έως 25 ετών

Διαχείριση για το πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για τους εργαζόμενους έως 25 ετών

Η έκδοση 3.60.00, περιλαμβάνει:

Η έκδοση 3.60.00, περιλαμβάνει:

Το μενού των αντιστοιχίσεων αποκτά τη δική του υπόσταση. Εμφανίζεται πλέον ως ανεξάρτητο μενού, το οποίο ενεργοποιείται από την οντότητα των “Συναλλασσομένων”.

Ο Ο.ΣΥ.Κ. περιλαμβάνει αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020 - Κωδικός πακέτου κάλυψης 507 . 

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4583/2018(Φ.Ε.Κ. 212/Α’/18-12-2018) και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Δ’/3220/72/26.2.2019 (Φ.Ε.Κ. 681/Β’/28-12-2019), δημοσιεύθηκε η παρακάτω εγκύκλιος ΕΦΚΑ :

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει Ενημέρωση ποσοστών Κωδικών πακέτων κάλυψης ΕΔΟΕΑΠ λόγω μεταβολής του ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικούρησης σύμφωνα με τον Ν.4549/2018 . 

Η έκδοση 6.2.0 περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες