Βιβλιοθήκη

Υλοποιήθηκε υποσύστημα αποτύπωσης των πλάνων στοχοθεσίας για τους πωλητές μιας εγκατάστασης. Μέσω αυτών των πλάνων μπορούν να οριστούν πολλαπλοί και εναλλακτικοί στόχοι βάσει επίτευξης πωλήσεων. 

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές Eurofasma Next, Manager Next.

Δείτε τι περιλαμβάνει το patch 4.2.17 

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Οδηγίες - Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022

Κυκλοφορία νέας έκδοσης e-Manpower v.3.97.00.P2 / Accountant Μισθοδοσία v.3.97.00.P2 σε μορφή patch.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Κατάργηση των εγγραφών από 01/01/2022, λόγω παράτασης της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών που ίσχυε από 01/01/2021.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.10.2 του Business ERP και του Solution ERP και 5.10.2 των Οριζόντων

Σελίδες