Βιβλιοθήκη

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει τους νέους κωδικούς πακέτων κάλυψης μερικής απασχόλησης και την ενημέρωση των υφιστάμενων πλήρους, λόγω μείωσης ασφαλιστικών εισφορών από 1-6-2020

Η έκδοση 3.90.40, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.90.40, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

Τη θέση που θα καταλάβει το QR Code επί της εκτύπωσης και τις διαστάσεις αυτού υπαγορεύει η παραμετροποίηση του πρότυπου εκτύπωσης .

Υποστήριξη της απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Σε συνέχεια της απόφασης για την υποβολή του εντύπου 11.1 : Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 Παρ. 3ΣΤ της ΠΝΠ (Α’55/11-3-2020), δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

SingularLogic ενσωματώνει στις λύσεις της τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχειοθέτησης, ανταλλαγής και διαχείρισης παραστατικών, (συμβατές με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία), για να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τις ανάγκες πληροφόρησής σας, επισυνάπτουμε αρχείο το οποίο αφορά σε μία Νέα μισθοδοτική κατάσταση όπου τα εμφανιζόμενα ποσά αφορούν ΜΟΝΟ στο Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Σελίδες