Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 3.90.20, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.90.20, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Αναλυτική περιοδική δήλωση (Α.Π.Δ) με αναστολή εργασίας

Αναλυτική περιοδική δήλωση (Α.Π.Δ) με αναστολή εργασίας

Αναλυτική περιοδική δήλωση (Α.Π.Δ) με αναστολή εργασίας

Ορίστηκε από το Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Α.Π.: 82992) η αποτύπωση των ημερών αναστολής στην ΑΠΔ σε κωδικό 18.

Για τη δημιουργία αρχείων ΑΠΔ με ημέρες αναστολής εργασίας θα πρέπει να ακολουθήστε τις οδηγίες, που σας παραθέτουμε :

Σύντομη περιγραφή

Σελίδες