Βιβλιοθήκη

Το μενού των αντιστοιχίσεων αποκτά τη δική του υπόσταση. Εμφανίζεται πλέον ως ανεξάρτητο μενού, το οποίο ενεργοποιείται από την οντότητα των “Συναλλασσομένων”.

Ο Ο.ΣΥ.Κ. περιλαμβάνει αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020 - Κωδικός πακέτου κάλυψης 507 . 

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν. 4583/2018(Φ.Ε.Κ. 212/Α’/18-12-2018) και της κατ’ εξουσιοδότηση Υ.Α. Δ.15/Δ’/3220/72/26.2.2019 (Φ.Ε.Κ. 681/Β’/28-12-2019), δημοσιεύθηκε η παρακάτω εγκύκλιος ΕΦΚΑ :

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει Ενημέρωση ποσοστών Κωδικών πακέτων κάλυψης ΕΔΟΕΑΠ λόγω μεταβολής του ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικούρησης σύμφωνα με τον Ν.4549/2018 . 

Η έκδοση 6.2.0 περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση, 6.2.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Στη σελίδα Παράμετροι 2/2 της παραμετροποίησης τερματικών ενσωματώθηκε νέα παράμετρος “Ξεχωριστές συνδέσεις Galaxy ERP και CRM .

Μέχρι στιγμής ο έλεγχος υπολοίπου ειδών από το “Galaxy” υλοποιούνταν με on line σύνδεση Galaxy με το Galaxy Retail .

Σελίδες