Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τα βήματα για τη διασύνδεση "Galaxy Hotel" με το σύστημα “Hotel Availabilities” .

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει τον ορισμό της εταιρικής δομής κάθε επαφής ώστε να προσεγγίσει την αποτύπωση του εκάστοτε οργανογράμματος.

Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για τις Δραστηριότητες μίας επαφής με το νέο διαδραστικό τρόπο εμφάνισης του Ιστορικού Επικοινωνιών.

Διαμορφώστε πολλαπλά κριτήρια και αξιολογήστε τα Leads που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα σας. Φιλτράρετε τις επαφές σας και διαμορφώστε στοχευμένα τις επόμενες ενέργειες σας

Aνάλυση του τρόπου τήρησης αλλά και διαβίβασης των παραστατικών – εγγραφών που αφορούν σε εισαγωγές εντός της Ε.Ε. ή εκτός

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Σελίδες