Βιβλιοθήκη

Η εφαρμογή επεκτείνει τη γκάμα των συσκευασιών (packing) κατά την οποία μέσα από τα αιτήματα συλλογής δημιουργούνται συσκευασίες (άνοιγμα κιβωτίου) και ορίζονται τα είδη που θα τοποθετηθούν στην καθεμιά, και προσθέτει στις υπάρχουσες διαδικασίες συσκευασίας μια νέα, αυτή της παλετοποίησης, όπου σε ένα μεγαλύτερο φορέα, την παλέτα, δηλώνονται οι επιμέρους συσκευασίες που θα ενταχθούν σε αυτή.

 

Ενεργοποιώντας την εναλλακτική οθόνη καταχώρισης μετρήσεων Merchandising, παρέχετε στα mobile στελέχη σας το πλήρες ιστορικό των μετρήσεων ανά είδος και σημείο μέτρησης, βελτιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την πρόταση αναπαραγγελίας.

Υλοποιήθηκε νέα διαδικασία ο “Υπολογισμός τόκων”. Η διαδικασία υπολογίζει τους τόκους που προκύπτουν από τις ανεξόφλητες χρεώσεις των πελατών σας λαμβάνοντας υπόψη μια οριακή ημερομηνία υπολογισμού τόκων και ένα επιτόκιο.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.12.3 του Business ERP και του Solution ERP και 5.12.3 των Οριζόντων

Η νέα έκδοση 21.42 του "GalaxyMobile" περιλαμβάνει γενικές βελτιώσεις στη λειτουργία του τερματικού και πρόσθετη λειτουργικότητα στις εφαρμογές WΜ - Διαχείριση Αποθηκών και Stock control - Έλεγχος αποθεμάτων . 

Δείτε τα νέα του Patch 41m

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η λειτουργική δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων μιας απογραφής από τερματικό το οποίο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Η διαδικασία καταγραφής παλετοποίησης είναι διαθέσιμη και από φορητά τερματικά μέσω των εφαρμογών : 

  • Galaxy Mobile – Stock Control
  • Galaxy – WM Διαχείριση αποθηκών

Η διαδικασία καταγραφής μιας φόρτωσης αποστολών είναι διαθέσιμη και από φορητά τερματικά μέσω των εφαρμογών :

  • Galaxy Mobile – Stock Control
  • Galaxy – WM Διαχείριση αποθηκών

Το κύκλωμα των μηχανών παραγωγής εμπλουτίστηκε με τη δυνατότητα αποτύπωσης περισσότερων λεπτομερειών σε σχέση με τη λειτουργία τους και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία καθιστώντας ακόμα πιο ρεαλιστική την αποτύπωση του παραγωγικού layout μιας εγκατάστασης.

Σελίδες