Βιβλιοθήκη

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, ώστε να προκύψουν τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολο

Για κάθε μια από τις εγγραφές του Factorθα πρέπει να παραμετροποιηθούν κατάλληλα οι τύποι οικονομικών εγγραφών προκειμένου να δημιουργηθούν ορθές οικονομικές εγγραφές καθώς και οι τύποι οικονομικών εγγραφών που ακυρώνουν τις εγγραφές. Δείτε σχετικά στο Παράρτημα εγγραφών . 

Η έκδοση περιλαμβάνει :

Η έκδοση 9.7.2 του BusinessERP, 9.7.2 του SolutionERPκαι 5.7.2 των Οριζόντων, περιλαμβάνει : 

Ρυθμίσεις εφαρμογής βάσει της ΕΓΚ 28-03/06/2019  –  Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών

Η έκδοση 4.07 της εφαρμογής Personnel N.G., περιλαμβάνει :

Σε περίπτωση που αλλάξει το πακέτο κάλυψης ή σε περίπτωση που αλλάξουν τα ποσοστά των ταμείων τότε θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή τους πίνακες του Ο.ΣΥ.Κ.

Σελίδες