Βιβλιοθήκη

Η λήψη παραλαβών ανά POS στο “Galaxy Retail” μπορεί να γίνει :

Η εφαρμογή σας δίνει τώρα τη δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών σύνθεσης είτε βάσει συνταγής είτε από παραστατικό πώλησης .

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει τα νέα μειωμένα ποσοστά εισφορών των πακέτων κάλυψης που περιλαμβάνουν επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 97 Ν.4387/2016

Στην περίπτωση αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ σε είδη παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ειδών με τους νέους συντελεστές , ενημέρωση τιμών λιανικής, μετασχηματισμοί παραγγελιών / δελτίων.

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, διαβάστε τις προδιαγραφές του νόμου:  Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας, διαβάστε τις προδιαγραφές του νόμου:  Μειώσεις ΦΠΑ - Αγαθά & Υπηρεσίες που αλλάζουν κατηγορία ΦΠΑ

Σελίδες