Βιβλιοθήκη

Στη λίστα πρωτογενών εγγραφών που εμφανίζεται με διπλό κλικ επί ενός κελιού δεδομένων σε κύβο αναφοράς παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης οθονών διαχείρισης οντοτήτων, όταν στη λίστα περιλαμβάνονται ως στήλες πεδία από τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί μοναδικά η εγγραφή μιας οντότητας.

Παραμετρικός καθορισμός ονόματος κατά τη δημιουργία αρχείων από σενάρια εξαγωγής δεδομένων

Στα σενάρια εξαγωγής αρχείων παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται δυναμικά το όνομα των αρχείων.

Δείτε την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Ενσωματώθηκε στα Dashboards (Ταμπλό) η δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων σε χάρτη της Ελλάδος με ανάλυση σε επίπεδο νομού.

Έτσι τα γραφήματα χαρτών, μια άλλη μέθοδος παρουσίασης δεδομένων σύμφωνα με το γεωγραφικό τους υπόβαθρο, εμπλουτίζουν πλέον ένα Dashboard .

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε για την ορθή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων

Δείτε τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε για την ορθή ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων

Η νέα λειτουργικότητα παρέχει τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να πωλούν περισσότερα του ενός δωμάτια ομαδοποιημένα σαν Σουίτα με παράλληλη ενημέρωση της διαθεσιμότητας. 

Η διαχείριση λογικής Σουίτας επιτρέπει το συνδυασμό δωματίων του ξενοδοχείου με σκοπό την πώλησή τους ως ένα δωμάτιο.

Δείτε πως μπορεί να δημιουργηθεί αρχείο για την υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η νέα έκδοση 21.35 του GalaxyHotel περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες