Βιβλιοθήκη

O Database Server μπορεί να εγκαταστήσει τις SQL Express εκδόσεις 2005, 2014 και 2017 καθώς και να αναβαθμίσει τους ήδη εγκατεστημένους SQL Express στις εκδόσεις SQL 2014 ή 2017.

Δείτε τα βήματα της διαδικασίας

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η έκδοση 3.40.00, περιλαμβάνει:

  1. Εκτύπωση Ατομική βεβαίωση φόρου/Οριστική δήλωση φόρου 

Κατάργηση των ποσών που αφορούν σε αναλογούντα φόρο.

 

Η έκδοση 3.40.00, περιλαμβάνει:

  1. Εκτύπωση Ατομική βεβαίωση φόρου/Οριστική δήλωση φόρου

Κατάργηση των ποσών που αφορούν σε αναλογούντα φόρο.

 

Καταργήθηκε το πεδίο "Αναλογούν Φόρος" στο αρχείο που αποστέλλεται στην Εφορία καθώς και στις εκτυπώσεις "Βεβαίωση Αποδοχών" και "Κατάσταση Εφορίας Χρήσης".

 

Υπουργική απόφαση οικ.4241/127/2019 – ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019 με θέμα :

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

 

Δείτε τα έτοιμα Dashboards που έχουν σχεδιαστεί για το ERP & το CRM

Σελίδες