Βιβλιοθήκη

  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20
  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Το Δώρο Πάσχα 2020, θα καταχωριστεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι :

  • Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04)ενώ
  • Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

Τη θέση που θα καταλάβει το QR Code επί της εκτύπωσης και τις διαστάσεις αυτού υπαγορεύει η παραμετροποίηση των σειρών παραστατικών.

Η έκδοση 9.9.0 του BusinessERPκαι του SolutionERPκαι 5.9.0 των Οριζόντων, περιλαμβάνει :

Η έκδοση 3.90.30, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δώρο Πάσχα και Αναστολή εργασίας

Η έκδοση 3.90.30, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δώρο Πάσχα και Αναστολή εργασίας

Απόφαση αρ. 21036/1737/2020 (ΦΕΚ Β' 2141/03-06-2020) «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού

Κυκλοφορία νέας έκδοσης 6.4.0 της εφαρμογής “Γενική Λογιστική Next” για λόγους συμβατότητας με την έκδοση 6.4.0 της εφαρμογής Manager/EurofasmaNext

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

 

Βήματα ενσωμάτωσης QR-Code

Για να ενσωματώσετε το QR Code στους τύπους παραστατικών εκτελέστε τα παρακάτω βήματα :

Σελίδες