Βιβλιοθήκη

Έστω ότι ο πελάτης λαμβάνει από πρατήριο Απόδειξη λιανικής (ΑΛΠ) και για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δεν τον εξυπηρετεί η απόδειξη) απαιτεί τιμολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση της απόδειξης εσόδου.

Φορολογία 2018, Αποστολή στοιχείων ΕΦΔΣΣ στην ΑΑΔΕ, Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

Στην παραμετροποίηση του πλάνου επισκέψεων ενσωματώθηκε μια νέα παράμετρος ο “Τύπος πλάνου με δυνατές τιμές :

Τα ερωτηματολόγια είναι και αυτόνομες ενέργειες

Οι κινήσεις διαχωρίζονται σε "Ταμειακές" δηλαδή κινήσεις με τις οποίες γίνεται άμεση εξόφληση του πληρωτέου του παραστατικού ή "Συμψηφιστικές" για τις περιπτώσεις που η κίνηση έχει άλλο τρόπο πληρωμής . 

Ένας επιπλέον πάροχος ενσωματώθηκε, ο SSH FTP document provider

Η διαχείριση Λίστας ελέγχου (Check List) ενσωματώθηκε στις κινήσεις του Service, δηλαδή στην Εντολή επισκευής και στην Κάρτα εργασίας. Προϋποθέτει τη δημιουργία Δραστηριότητας μέσα από την κίνηση του Service, η οποία έχει ορισμένη μια Λίστα ελέγχου. 

Δείτε πως θα δημιουργήσετε δραστηριότητα CRM μέσα από την οθόνη Κράτησης/Guest

Σελίδες