Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 3.98.00περιλαμβάνει Κάλυψη επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ

Δείτε τα νέα της έκδοσης 9.90.1.0

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές Eurofasma Next, Manager Next.

Η Γενική Λογιστική Next είναι συμβατή με τις νέες εκδόσεις Eurofasma Next και Manager Next v.7.1.0.

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει την Ειδική περίπτωση ασφάλισης 43-Εξαιρούμενοι συνδυασμού επικουρικής κάλυψης (9) και βαρέων (21) . 

 

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Epsilon Λογιστική |Απλογραφικά Βιβλία δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon Extra, Hyper .

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Epsilon Λογιστική |Διπλογραφικά Βιβλία δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon Extra, Hyper.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Επίλυση θέματος κατά τη λήψη άδειας από το internet

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Σελίδες