Βιβλιοθήκη

Στη νέα έκδοση προσαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικές υποβολές στις πρόσφατες αλλαγές στο Site του Ε.Φ.Κ.Α.

Στη νέα έκδοση προσαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικές υποβολές στις πρόσφατες αλλαγές στο Site του Ε.Φ.Κ.Α.

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η παραμετροποίηση που πρέπει να εφαρμοστεί στο “Galaxy” για την παραγωγή του αρχείου e.txt από τον φορολογικό μηχανισμό.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα βήματα παραμετροποίησης

Μέσω των μεταβλητών των οικονομικών αναφορών, η εφαρμογή διαθέτει ένα μηχανισμό χρήσιμο στον υπολογισμό συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, μέσα στο δεδομένο διάστημα, διαφόρων μεταβλητών της εφαρμογής με στόχο την αποτύπωσή τους σε κάποια οικονομική αναφορά (π.χ. περιοδική δήλωση ΦΠΑ, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κ.λπ.).

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη Β’ φάση, δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020), με τις οποίες  προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 31 της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Αριθμ.Πρωτ.147740/8-7-2020) με θέμα:

«Μείωση από 01/06/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση».

 

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει τους νέους κωδικούς πακέτων κάλυψης μερικής απασχόλησης και την ενημέρωση των υφιστάμενων πλήρους, λόγω μείωσης ασφαλιστικών εισφορών από 1-6-2020

Η έκδοση 3.90.40, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η έκδοση 3.90.40, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

Τη θέση που θα καταλάβει το QR Code επί της εκτύπωσης και τις διαστάσεις αυτού υπαγορεύει η παραμετροποίηση του πρότυπου εκτύπωσης .

Σελίδες