Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Θα περιγράψουμε την απλούστερη δυνατή διαδικασία έκδοσης πιστωτικής απόδειξης παροχής πελάτη

TUI Destimo - Installation process

Exclusivi Export – Installation process

Lybra Export – Installation process

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Περιλαμβάνει τη μαζική διαχείριση των ανεκτέλεστων παραγγελιών πωλήσεων της εταιρίας και την ενημέρωση των ποσοτήτων που μπορούν να εξυπηρετηθούν με βάση το απόθεμα της αποθήκης

Μια συγκεντρωτική εικόνα όλων των παραγγελιών που υπάρχουν στο Σύστημα μπορείτε να πάρετε μέσω της Εξέλιξης παραγγελιών πωλήσεων, με βάση τις επιλογές σας στα εξειδικευμένα φίλτρα αναζήτησης.

Ανάμεσα στα άλλα, μπορείτε να πληροφορηθείτε άμεσα την εξέλιξη και την κατάληξη μιας παραγγελίας, π.χ. αν τιμολογήθηκε, αν έχει συνδεθεί με αίτημα συλλογής, αν έχει συσκευασία, το status του αιτήματος και της συσκευασίας, να έχετε την εικόνα των ειδών της παραγγελίας, ή ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση των ειδών (ειδικά χαρακτηριστικά, αριθμοί σειράς) κ.λπ.

Τo παρόν κείμενο έχει σαν στόχο να περιγράψει τη λειτουργικότητα ενός συνόλου διαδικασιών που δημιουργήθηκαν για να κάνουν πιο γρήγορη τη μετάβαση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Galaxy

Διαχείριση και αποστολή των συναλλαγών της επιχείρησης στην υπηρεσία e-books, της πλατφόρμας SingularLogic myCloud

Σελίδες