Βιβλιοθήκη

Η λειτουργικότητα της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (xVan) του Galaxy Mobile SFA ολοκληρώνεται πλέον μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες του Galaxy ERP back office. Βασικός στόχος αυτών των διαδικασιών είναι η διαχείριση των καθημερινών φορτώσεων και εκφορτώσεων των ΑΧ φορητής τιμολόγησης με βάση τις συναλλαγές που είναι διαθέσιμες στο σύστημα γι’ αυτές τις φορητές μονάδες.

Στο Galaxy Mobile SFA είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα των ειδικών χαρακτηριστικών των ειδών.

Η πολυεταιρική λειτουργικότητα του Galaxy ERP είναι διαθέσιμη, με την ίδια προσέγγιση και το ίδιο εύρος δυνατοτήτων, και στο mobile client του Galaxy, το Galaxy Mobile SFA.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τις οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας  myCloud Accounting and Tax Services

Δείτε τις βασικές οδηγίες της υπηρεσίας SingularLogic e-books

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Οι εκδόσεις Manpower 7.49 & Manpower Audit 4.49, αφορούν στη Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (279014/2020)

 

Σελίδες