Βιβλιοθήκη

Προσαρμογή στις διατάξεις που αφορούν σε πρατήρια καυσίμων και λοιπές επιχειρήσεις ΠΟΛ.1166/2018 & 1167/2018

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των ΠΟΛ :

To “Advanced Security” θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα και ευκολότερα τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός GDPR.

Η έκδοση 4.1.6, περιλαμβάνει  (Δείτε περισσότερα)

Με τη διαδικασία της εισαγωγής αιτήσεων υπερωριακής απασχόλησης μπορείτε να ενημερώσετε το Galaxy Payroll με τις αιτήσεις υπερωριών των εργαζομένων μέσω excel αρχείου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η ενημέρωση της οντότητας των αιτήσεων υπερωριακής απασχόλησης

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των Πινάκων Προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για το έτος 2018 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ.

Σύντομη περιγραφή

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των ΠΟΛ :

Προσαρμογή στις απαιτήσεις των ΠΟΛ. 1166/2018 & 1167/2018

Αυτόματη δημιουργία εγγύησης, κατά την πώληση είδους, συνδεδεμένου με πρότυπο εγγύησης

Η έκδοση 5.0.2, περιλαμβάνει, (Δείτε περισσότερα)

  • Σύνδεση προγραμματισμού μαθητή με προγραμματισμό καθηγητή

 

Σελίδες