Βιβλιοθήκη

Με τη διαδικασία της εισαγωγής καρτών ωρομέτρησης, μπορείτε να συνδέσετε κάθε απασχόληση του Galaxy Payroll με τον αριθμό της κάρτας εισόδου/εξόδου, μέσω αρχείου .  

Μέσω του μαζικού προγραμματισμού εργασίας, μπορείτε να εισάγετε μαζικά κινήσεις εισόδου εξόδου κάθε απασχολούμενου για κάθε περίοδο.

 

Το υποσύστημα της “Ωρομέτρησης” παρακολουθεί και αναλύει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων. Ένας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται με σταθερό ωράριο ανά εβδομάδα ή βάσει ενός προγράμματος εργασίας σε βάρδιες.

Ενέργειες και βήματα για την υιοθέτηση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στην επιχείρησή σας.

Με τη διαδικασία της εισαγωγής κινήσεων εισόδου/εξόδου, μπορείτε να ενημερώσετε το “Galaxy Payroll” με τις κινήσεις εργαζομένων σας, μέσω αρχείου. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα είναι η ενημέρωση της οντότητας των κινήσεων εισόδου/εξόδου.

Δείτε την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Σελίδες