Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης 6.9.0

Τι πρέπει να κάνετε για την εισαγωγή Dashboards

Το “Galaxy Retail” έχει έτοιμα Dashboards, ενσωματωμένα στο φάκελο εγκατάστασης της εφαρμογής, ώστε να το εισάγετε στην εγκατάστασή σας .

Βήματα για την εισαγωγή :

Σας περιγράφουμε τα βήματα λήψης αντικριζόμενων παραστατικών από την MyDATA, αντιστοίχισης και υποβολής παραστατικών εξόδων και χαρακτηρισμών - αυτό αφορά σε διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στα eBooks.

Στην εργασία Ενημέρωση από Epsilon Smart(ενσωματωμένη στο μενού Ειδικές Εργασίες) έχουν περιληφθεί μια σειρά λειτουργιών : της παραμετροποίησης συνδρομής, της αντιστοίχισης συνδ

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση του Galaxy Payroll

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.10.3 του Business ERP και του Solution ERP και 5.10.3 των Οριζόντων

Σύνδεση του υποσύστηματος Ωρομέτρησης με το υποσύστημα της Κοστολόγησης μέσω Timesheet.

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ02/02/2022, με θέμα: «Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα & απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) και Υποβολή: Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων», δόθηκαν οδηγίες, ως προς τον υπολογισμό και την απεικόνιση της ασφάλισης των υπαγόμενων στο ταμείο Τ.Ε.Κ.Α.

Προσθήκη ΚΑΔ,ΚΑΕ και ΚΠΚ του νέου ασφαλιστικού ταμείου Τ.Ε.Κ.Α.

Μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε τις προσφορές σε πελάτες και υποψήφιους πελάτες, μέσα στην εφαρμογή Mobile SFA Sales.

Σελίδες