Βιβλιοθήκη

Η έκδοση, 6.2.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Στη σελίδα Παράμετροι 2/2 της παραμετροποίησης τερματικών ενσωματώθηκε νέα παράμετρος “Ξεχωριστές συνδέσεις Galaxy ERP και CRM .

Μέχρι στιγμής ο έλεγχος υπολοίπου ειδών από το “Galaxy” υλοποιούνταν με on line σύνδεση Galaxy με το Galaxy Retail .

Η λήψη παραλαβών ανά POS στο “Galaxy Retail” μπορεί να γίνει :

Η εφαρμογή σας δίνει τώρα τη δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών σύνθεσης είτε βάσει συνταγής είτε από παραστατικό πώλησης .

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομ

Σελίδες