Βιβλιοθήκη

Προσεγγίστε το κοινό σας απευθείας, μέσω ViberMessagingCampaignsτης M-STAT. Το υποσύστημα Διαχείρισης Εκστρατειών Marketing, υποστηρίζει τη διασύνδεση με το πλέον διαδεδομένο κανάλι IM επικοινωνίας παγκοσμίως για μαζική αποστολή μηνυμάτων, προσφέροντας διαδραστική, προσωποποιημένη και πλούσια σε περιεχόμενο επικοινωνία.

Υλοποιήθηκαν επεκτάσεις στη διαχείριση Μέσων Μεταφοράς (ERP) καθώς και στη λειτουργικότητα της Δραστηριότητας για τη διαχείριση των εξοδολογίων .

Η λειτουργικότητα έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη προετοιμασίας δεδομένων για χρήση στο Segmentation tool και στο Galaxy SFA. Η ανάγκη προέκυψε από τη χρήση του Segmentation Tool σε βάσεις με μεγάλο πλήθος κινήσεων (πωλήσεις και loyalty), όπου παρατηρούνταν καθυστερήσεις σε σχετικές αναζητήσεις κινήσεων.

Η έκδοση 3.80.00, περιλαμβάνει: Νόμος 4646/2019–Κλίμακα Φόρου μισθωτών υπηρεσιών 2020

 

Η έκδοση 4.08 της εφαρμογής Personnel N.G., περιλαμβάνει :

Η έκδοση 3.80.00, περιλαμβάνει:

Νόμος 4646/2019–Κλίμακα Φόρου μισθωτών υπηρεσιών 2020

Σύντομη περιγραφή

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του Ν. 4546/2019(Φ.Ε.Κ. 201/Α’/12-12-2019), αναπροσαρμόστηκαν η κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών και η μείωση φόρου εισοδήματος.

Εργασίες Τέλους Χρήσης

Στο τέλος χρήσης διενεργούνται εργασίες στην εφαρμογή απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της.

Παραθέτουμε αναλυτικά τις διαδικασίες για τον τερματισμό και την έναρξη της νέας χρήσης στο “Galaxy Hotel”.

Η έκδοση 4.91 της εφαρμογής Defacto/Γενική και Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης

Η έκδοση 4.82 της εφαρμογής Ορίζοντες N.G. /Εμπορική Διαχείριση, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις

  • Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης

Σελίδες