Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 9.70.2.0, περιλαμβάνει :

  • Βελτιώσεις στη Διαχείριση και αποστολή των συναλλαγών της επιχείρησης στην υπηρεσία SingularLogic e-books

 

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Η έκδοση 3.91.00, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις

Κυκλοφορία νέας έκδοσης 6.6.0 της εφαρμογής “Γενική Λογιστική Next” συμβατή με την έκδοση 6.6.0 της εφαρμογής "Manager"/ "Eurofasma Next" .

Περιέχει βελτιώσεις σχετικά με την ενημέρωση της υπηρεσίας “SingularLogice-Books”.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Διαχείριση και αποστολή των συναλλαγών της επιχείρησης στην υπηρεσία SingularLogic e-books

ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.47/48 - 16/10/20

ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.47/48 - 16/10/20

 

Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (myData) υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας e-books της πλατφόρμας SingularLogic myCloud.

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 47 16/10/2020, με θέμα: «Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών - Απεικόνιση της ασφάλισης», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4726/2020 (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθμ. οικ. 39539/996/30.09.2020(Φ.Ε.Κ. 4261 Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες θεσπίστηκε από 01.10.2020 ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας μέσω κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την τόνωση της απασχόλησης, την ανάσχεση της ανεργίας και την στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. και δόθηκαν οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.

Σελίδες