Βιβλιοθήκη

Μηνιαία Υποβολή αρχείου JL10

O νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει νέους ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)   

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του

Η έκδοση 9.7.1 του BusinessERP, 9.7.1 του SolutionERP και 5.7.1 των Οριζόντων, περιλαμβάνει : 

Οδηγίες για την ενημερώση και την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 για το έτος 2019.

Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου

Σύντομη περιγραφή

H έκδοση 3.50.00 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου
  • ΕΔΟΕΑΠ

H έκδοση 3.50.00 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου
  • ΕΔΟΕΑΠ

Οηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3  για το φορολογικό έτος 2019.
 

Κάθετη λύση που απευθύνεται σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος, καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει όλη την ειδική λειτουργικότητα για την αποστολή και τιμολόγηση του σκυροδέματος, όπως ορίζουν οι οδηγίες του Κανονισμού Σκυροδέματος.  Η λύση βασίζετα

Σελίδες