Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 5.0.11 περιλαμβάνει : 

Δείτε τι περιλαμβάνουν οι εκδόσεις Business ERP/Solution 9.11.5 - Ορίζοντες 5.11.5

Διευρύνετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας για διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διασυνδεδεμένων παροχών απευθείας από το Galaxy Retail και ενισχύστε το customer experience. 

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Για την προστασία των δεδομένων ενσωματώνονται στην εφαρμογή ένα νέο υποσύστημα το AdvancedSecurityμε ενσωματωμένες διαδικασίες που ελέγχουν την πρόσβαση σε πληροφορίες της εφαρμογής σε εγκεκριμένους χρήστες. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον διαχειριστή τοuσυστήματος, να παρακολουθεί ενέργειες (δημιουργία νέου πελάτη, αλλαγή στοιχείων πελάτη, πρόσβαση σε λίστα πελατών, πρόσβαση σε λίστα χειριστών – εμφάνιση/εκτύπωση/εξαγωγή σε αρχείο κ.λπ.) που πραγματοποιούνται από του υπόλοιπους χρήστες.

Η έκδοση 5.2  περιλαμβάνει : 

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Δείτε τι περιλαμβάνουν οι εκδόσεις Business ERP/Solution 9.11.4 - Ορίζοντες 5.11.4

Η έκδοση 9.90.3.0, περιλαμβάνει :

Νέα Λειτουργικότητα - Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει προσθήκη ΚΑΕ και ΚΠΚ μελών Δ.Σ βάσει ΕΦΚΑ εγκυκλίου 40.

 

Σελίδες