Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Στόχος των ημερολογίων Marketing είναι η διεκπεραίωση (γρήγορα και εύκολα) των δραστηριοτήτων Marketing με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του. 

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει την τροποποίηση των ποσοστών εισφοράς εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 1-6-2019 για τον κωδικό πακέτου κάλυψης 781

Μέσω του μαζικού προγραμματισμού εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μαζικά το πλάνο εργασίας κάθε απασχολούμενου για κάθε περίοδο.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση Galaxy Payroll 21.34 

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy Commercial 

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy CRM

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy ERP

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.34 του Galaxy Hotel 

Διαμορφώστε τον κανόνα των Merchandising δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελέσουν οι χρήστες πεδίου. Συλλέξτε στοχευμένη, ποιοτική πληροφορία για τα είδη σας και τον ανταγωνισμό.

Σελίδες