Βιβλιοθήκη

 Δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α’ και Β’ ΦΑΣΗ)

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει :

  • την τροποποίηση συνδέσεων ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ για τους ΚΠΚ μερικής απασχόλησης

Δείτε τι περιλαμβάνει το Patch

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει :
  • τα τροποποιημένα ποσοστά εισφορών του ΚΠΚ 781 από 1-6-2020
  • την προσθήκη του ΚΑΔ 8514

Στη νέα έκδοση προσαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικές υποβολές στις πρόσφατες αλλαγές στο Site του Ε.Φ.Κ.Α.

Στη νέα έκδοση προσαρμόστηκαν οι ηλεκτρονικές υποβολές στις πρόσφατες αλλαγές στο Site του Ε.Φ.Κ.Α.

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται η παραμετροποίηση που πρέπει να εφαρμοστεί στο “Galaxy” για την παραγωγή του αρχείου e.txt από τον φορολογικό μηχανισμό.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα βήματα παραμετροποίησης

Μέσω των μεταβλητών των οικονομικών αναφορών, η εφαρμογή διαθέτει ένα μηχανισμό χρήσιμο στον υπολογισμό συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, μέσα στο δεδομένο διάστημα, διαφόρων μεταβλητών της εφαρμογής με στόχο την αποτύπωσή τους σε κάποια οικονομική αναφορά (π.χ. περιοδική δήλωση ΦΠΑ, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κ.λπ.).

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη Β’ φάση, δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’/28-2-2020), με τις οποίες  προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 31 της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Αριθμ.Πρωτ.147740/8-7-2020) με θέμα:

«Μείωση από 01/06/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση».

 

Σελίδες