Βιβλιοθήκη

Το “Galaxy RF αποθήκες” είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης των RF - εργασιών αποθήκης του Galaxy ERP (παραλαβή, καταμέτρηση παραλαβής, συλλογή ειδών, εντολές μετακίνησης, απογραφές κ.λπ.) μέσα από οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό Android.

To νέο περιβάλλον ενσωματώνει, εκτός της λειτουργικότητας που υπήρχε για τα Windows mobile και extra functionality (νέες λειτουργίες), μέσα από ένα εξελιγμένο και φιλικό user interface γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ευκολίας στη χρήση, της υψηλής ταχύτητας και της μέγιστης ασφάλειας στην εκτέλεση των εργασιών.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Το κύκλωμα των Φορολογικών Εντύπων υλοποιήθηκε στο “Galaxy” για τη διαχείριση των εντύπων, απαιτητών από τη φορολογική νομοθεσία. Σε γενικές γραμμές υπολογίζονται τα βασικά οικονομικά πεδία που αποτελούν ένα φορολογικό έντυπο αντλώντας τα στοιχεία απευθείας από τους λογαριασμούς Γενικής λογιστικής.

To “Online Accounting” είναι υπηρεσία του οικοσυστήματος του Epsilon Services. Προσφέρει real – time επικοινωνία των εμπορικών εφαρμογών των επιχειρήσεων με τις εφαρμογές του λογιστικού γραφείου.

Το “Galaxy” αναλαμβάνει να “ανεβάσει” (upload) στην υπηρεσία Online Accounting κρυπτογραφημένο αρχείο .xml με τις κινήσεις Πώλησης και Αγοράς που προκύπτουν από τα Εμπορικά παραστατικά και τις Οικονομικές εγγραφές.

Το “Online Accounting” αφορά στις εφαρμογές των εταιριών του Ομίλου της Epsilon Net και σήμερα υποστηρίζεται από τις:

  • Εμπορικές Εφαρμογές: PYLON και Galaxy
  • Λογιστικές Εφαρμογές: Extra, Hyper και Academia

Το Galaxy CRM υποστηρίζει πλέον τον δημοφιλή email provider “sendgrid”. Μπορείτε λοιπόν να στήνετε τις καμπάνιες σας, να συγχρονίζετε τις λίστες των επαφών και να τις εκτελείτε από το SendGrid.

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο “Galaxy CRM” μέσω του εξωτερικού παρόχου “Hootsuite”. Για τη διαχείριση αυτή ενσωματώθηκε λειτουργικότητα στο νέο module “Social Connector” στο Galaxy CRM, αλλά και ειδικό app addin στη πλατφόρμα του Hootsuite.

Οι “Ενέργειες Promo” αποτελούν επέκταση του Merchandising. Μέσω των προωθητικών ενεργειών η επιχείρηση έχει στόχο να ενημερώσει για ένα νέο προϊόν ή/και να προβάλει ένα ήδη υπάρχον (να ενισχύσει δηλαδή την εικόνα του προϊόντος τονίζοντας τα χαρακτηριστικά του) στα τελικά σημεία πώλησης, προσπαθώντας να επηρεάσει την απόφαση του καταναλωτή που μπαίνει στο κατάστημα.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ενέργειες promo, είναι εκείνες που διοχετεύουν τα προϊόντα τους σε συνεργαζόμενους πελάτες διάφορων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (φαρμακεία, αλυσίδες super market, mini market, περίπτερα κ.λπ.), τοποθετώντας στα τελικά σημεία πώλησης προωθητικά υλικά που ταιριάζουν στον κάθε πελάτη π.χ. σταντ πάγκου και εδάφους, αφίσες, έντυπα, πινακίδες κ.ά., ενθαρρύνοντας (άμεσα) την αγοραστική ενέργεια των καταναλωτών στον τόπο πώλησης .

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.38 του Galaxy CRM 

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Σελίδες