Βιβλιοθήκη

Η έκδοση περιλαμβάνει :

Η έκδοση 9.7.2 του BusinessERP, 9.7.2 του SolutionERPκαι 5.7.2 των Οριζόντων, περιλαμβάνει : 

Ρυθμίσεις εφαρμογής βάσει της ΕΓΚ 28-03/06/2019  –  Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών

Η έκδοση 4.07 της εφαρμογής Personnel N.G., περιλαμβάνει :

Σε περίπτωση που αλλάξει το πακέτο κάλυψης ή σε περίπτωση που αλλάξουν τα ποσοστά των ταμείων τότε θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή τους πίνακες του Ο.ΣΥ.Κ.

Διαχείριση για το πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για τους εργαζόμενους έως 25 ετών

Διαχείριση για το πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για τους εργαζόμενους έως 25 ετών

Η έκδοση 3.60.00, περιλαμβάνει:

Η έκδοση 3.60.00, περιλαμβάνει:

Σελίδες