Βιβλιοθήκη

Παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Υπολογισμός και υποβολή παρακρατούμενων φόρων

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.8.0 του BusinessERP και του SolutionERP και 5.8.0 των Οριζόντων (Win) 

Στη λίστα πρωτογενών εγγραφών που εμφανίζεται με διπλό κλικ επί ενός κελιού δεδομένων σε κύβο αναφοράς παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης οθονών διαχείρισης οντοτήτων, όταν στη λίστα περιλαμβάνονται ως στήλες πεδία από τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί μοναδικά η εγγραφή μιας οντότητας.

Παραμετρικός καθορισμός ονόματος κατά τη δημιουργία αρχείων από σενάρια εξαγωγής δεδομένων

Στα σενάρια εξαγωγής αρχείων παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται δυναμικά το όνομα των αρχείων.

Δείτε την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

Σελίδες