Βιβλιοθήκη

Μέσα από τα εμπορικά παραστατικά και τις αιτήσεις συλλογής καλύπτεται η διαδικασία packing (συσκευασία) με σκοπό τη δημιουργία συσκευασίας (άνοιγμα κιβωτίου) και τον προσδιορισμό των ειδών που θα ενταχθούν σε αυτήν. Έτσι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε την πληροφορία του πλήθους των κιβωτίων που χρησιμοποιήθηκαν και το περιεχόμενο αυτών.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η έκδοση 3.90.70, περιλαμβάνει :

  • ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.39- 18/09/20

 

Η έκδοση 3.90.70, περιλαμβάνει :

  • ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.39- 18/09/20

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε - Νόμοι/Εγκύκλιοι, ΔΤ, Υπόχρεοι, Δεδομένα διαβίβασης

Περιγραφή πλατφόρμας SingularLogic myCloud

Σύντομη περιγραφή

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 39 18/09/2020 (Α.Π.218767) με θέμα: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:

Ενημέρωση του ΚΠΚ 781 και προσθήκη του αντίστοιχου ΚΠΚ 3250 μερικής απασχόλησης. Ενημέρωση ΚΠΚ 015, 016 και 017

Σελίδες