Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει το patch 4.2.8 του Retail

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας των εφαρμογών Retail για τα MyData, η νέα λειτουργικότητα “Εξαγωγή δεδομένων στον Accountant” έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις αποστολής στοιχείων στο λογιστικό πρόγραμμα της SingularLogic, τον Accountant, μικρών κυρίως πελατών (που δεν διαθέτου

Δημιουργία ΑΠΔ με Τριψήφιο Κωδικό

Για την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

Για Εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για τη μετακίνησή τους μπορεί να χρησιμοποιείται η Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

Η λειτουργικότητα της τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (xVan) του Galaxy Mobile SFA ολοκληρώνεται πλέον μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες του Galaxy ERP back office. Βασικός στόχος αυτών των διαδικασιών είναι η διαχείριση των καθημερινών φορτώσεων και εκφορτώσεων των ΑΧ φορητής τιμολόγησης με βάση τις συναλλαγές που είναι διαθέσιμες στο σύστημα γι’ αυτές τις φορητές μονάδες.

Στο Galaxy Mobile SFA είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα των ειδικών χαρακτηριστικών των ειδών.

Η πολυεταιρική λειτουργικότητα του Galaxy ERP είναι διαθέσιμη, με την ίδια προσέγγιση και το ίδιο εύρος δυνατοτήτων, και στο mobile client του Galaxy, το Galaxy Mobile SFA.

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Σελίδες