Βιβλιοθήκη

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει προσθήκη KAE 271200 στον ΚΑΔ 7411. 

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4808/2021, ξεκίνησε από 1ης Ιουλίου 2022 για το σύνολο των Τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας οι επιχειρήσεις αυτές απαιτήθηκε να προχωρήσουν στην απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, δημιουργήθηκαν νέες διαδικασίες για την παραγωγή των απαιτούμενων αρχείων δήλωσης εργασιακής σχέσης, ωραρίου και αδειών.

Δείτε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο “Galaxy Payroll” για την εφαρμογή της απόφασης.

 

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται μια νέα λειτουργικότητα της Καμπάνιας, το Passbook, που προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας pkpass files και αποστολής τους με email μέσω της Καμπάνιας.

Το pkpass file είναι μια ψηφιακή κάρτα που φορτώνεται στην εφαρμογή Apple wallet των iOS. Το Apple Wallet γνωστό και ως Passbook, είναι μια εφαρμογή για κινητά που αναπτύχθηκε από την Apple Inc. και περιλαμβάνεται στο iOS και το watchOS. Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν ψηφιακές κάρτες, όπως κουπόνια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια εκδηλώσεων, κάρτες καταστημάτων και άλλα.

Υλοποιήθηκε η ενότητα των Συμβάσεων Υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία και παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης και των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση. Με βάση αυτές τις εργασίες παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας, ομαδοποίησης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών.

Σελίδες