Βιβλιοθήκη

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.33 του Galaxy Commercial 

Στις κατηγορίες πελάτη ενσωματώθηκε μια ιδιαίτερη στήλη η “Εταιρία” για να καλύψει την ανάγκη να διαφοροποιείται ανά εταιρία κάθε κατηγορία πελάτη .

Σε περίπτωση που είστε κάτοχοι του “Hospitality” σας παρέχεται δωρεάν το “CRM Flavor” με σκοπό να δημιουργήσετε μέχρι και τρεις διαφορετικές καμπάνιας επικοινωνίας που αφορούν στα εξής :

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.33 του Galaxy CRM 

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση 21.33 του Galaxy ERP 

Στο τέλος χρήσης διενεργούνται εργασίες στην εφαρμογή απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον τερματισμό και την έναρξη της νέα χρήσης στο Galaxy Hotel

Πριν το κλείσιμο ημέρας της 31/12:

Η έκδοση Control 3.72d περιλαμβάνει, 

Προσαρμογή στις διατάξεις που αφορούν σε πρατήρια καυσίμων και λοιπές επιχειρήσεις ΠΟΛ.1166/2018 & 1195/2018

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των ΠΟΛ :

Σελίδες