Βιβλιοθήκη

Υποστήριξη της απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Σε συνέχεια της απόφασης για την υποβολή του εντύπου 11.1 : Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 Παρ. 3ΣΤ της ΠΝΠ (Α’55/11-3-2020), δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

SingularLogic ενσωματώνει στις λύσεις της τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αρχειοθέτησης, ανταλλαγής και διαχείρισης παραστατικών, (συμβατές με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία), για να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τις ανάγκες πληροφόρησής σας, επισυνάπτουμε αρχείο το οποίο αφορά σε μία Νέα μισθοδοτική κατάσταση όπου τα εμφανιζόμενα ποσά αφορούν ΜΟΝΟ στο Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20
  • Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς (ΤΑΠΙΤ) και ενημέρωση Α.Π.Δ για Δώρο Πάσχα Αναστολής

  • Αυτόματος υπολογισμός Δώρου Πάσχα Αναστολής και στους Ωρομίσθιους

  • Υποστηρίζεται η Μείωση ασφαλιστικών εισφορών Ν.4670/20

Σύμφωνα με το γενικό έγγραφο ΕΦΚΑ, Α.Π.: 1311644, 24/06/2020, με θέμα «Οδηγίες υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.), Δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών», ορίζονται τα κάτωθι:

Το Δώρο Πάσχα 2020, θα καταχωριστεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι :

  • Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04)ενώ
  • Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., με χωριστή εγγραφή.

Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. σύμφωνα με την απόφαση Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ .

Τη θέση που θα καταλάβει το QR Code επί της εκτύπωσης και τις διαστάσεις αυτού υπαγορεύει η παραμετροποίηση των σειρών παραστατικών.

Σελίδες