Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 3.30.10, περιλαμβάνει : 

Νέα Λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

  • Ν.4498/2017 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

Η έκδοση3.30.10, περιλαμβάνει:

Νέα Λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

  • Ν.4498/2017 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ

 

 

Δυνατότητα σύνδεσης στο web banking τραπεζών με σκοπό να χρησιμοποιήσετε τις τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω internet, απευθείας από το GalaxyERP/GalaxyCommercial.

 

Σημείωση: Υποστηρίζεται η διασύνδεση με την Εθνική, Πειραιώς, μελλοντικά  θα υπάρξει και με άλλες τράπεζες .

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.32143/Δ1.11288 που εκδόθηκε την 11-06-2018 με θέμα «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να αναγγείλουν πριν από την πραγματοποίησή της, την υπερεργασία και την νόμιμη υπερωριακή εργασία που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι που απασχολούν στην επιχείρησή τους . 

Η έκδοση, 5.9.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Η διαδικασία αυτή επιχειρεί να οργανώσει και να βελτιστοποιήσει τους χρόνους εγκατάστασης της εφαρμογής σε μία νέα επιχείρηση μέσα από μία κεντρική οθόνη εργασίας.

Ανωνυμοποίηση Στοιχείων Οντότητας (Πελατών/Προμηθευτών/Πωλητών)

Η έκδοση 9.10 περιλαμβάνει :

Σελίδες