Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 9.7.1 του BusinessERP, 9.7.1 του SolutionERP και 5.7.1 των Οριζόντων, περιλαμβάνει : 

Οδηγίες για την ενημερώση και την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 για το έτος 2019.

Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου

Σύντομη περιγραφή

H έκδοση 3.50.00 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου
  • ΕΔΟΕΑΠ

H έκδοση 3.50.00 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Μηνιαία Αναλυτική δήλωση φόρου
  • ΕΔΟΕΑΠ

Οηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου Ε3  για το φορολογικό έτος 2019.
 

Κάθετη λύση που απευθύνεται σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος, καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει όλη την ειδική λειτουργικότητα για την αποστολή και τιμολόγηση του σκυροδέματος, όπως ορίζουν οι οδηγίες του Κανονισμού Σκυροδέματος.  Η λύση βασίζετα

Το ERP είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, το οποίο ενσωματώνει την αιχμή της τεχνολογίας και αποτελεί κομβικό εργαλείο που συμβάλει στην εξέλιξη της επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία της υλοποίησής του ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφεύγονται κάποιες «συνηθισμένες» αστοχίες.

Το Σύστημα υποστηρίζει πλήρως :

Η έκδοση 6.1.0 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Υποβολή φορολογικών στοιχείων

Σελίδες