Βιβλιοθήκη

Τα Dashboards είναι πλέον διαθέσιμα στο Galaxy SFA, παρέχοντας εξατομικευμένη και άμεση πληροφόρηση που απαιτείται να έχουν οι mobile χρήστες.

Δόθηκε δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών αποθηκών επιστροφών (κατάλληλων, ακατάλληλων, ληγμένων κ.λπ.). Τα είδη που σε ένα xVan δρομολόγιο επιστρέφονται σε αποθήκες κατάλληλων είναι διαθέσιμα προς επαναπώληση, ενώ δεν επιτρέπεται η πώληση όσων επιστρέφονται σε αποθήκες μη κατάλληλων

Δείτε τις Οδηγίες ενεργοποίησης υπηρεσίας RF Android 

Το patch 4.2.18, περιλαμβάνει :

Σας επιτρέπει να ζητήσετε από τον πελάτη να επιβεβαιώσει με την υπογραφή του, την ολοκλήρωση της εργασίας ή την αποδοχή της προσφοράς που καταθέσατε.

Το “Galaxy RF αποθήκες” είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης των RF - εργασιών αποθήκης του Galaxy ERP (παραλαβή, καταμέτρηση παραλαβής, συλλογή ειδών, εντολές μετακίνησης, απογραφές κ.λπ.) μέσα από οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό Android.

To νέο περιβάλλον ενσωματώνει, εκτός της λειτουργικότητας που υπήρχε για τα Windows mobile και extra functionality (νέες λειτουργίες), μέσα από ένα εξελιγμένο και φιλικό user interface γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ευκολίας στη χρήση, της υψηλής ταχύτητας και της μέγιστης ασφάλειας στην εκτέλεση των εργασιών.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Το κύκλωμα των Φορολογικών Εντύπων υλοποιήθηκε στο “Galaxy” για τη διαχείριση των εντύπων, απαιτητών από τη φορολογική νομοθεσία. Σε γενικές γραμμές υπολογίζονται τα βασικά οικονομικά πεδία που αποτελούν ένα φορολογικό έντυπο αντλώντας τα στοιχεία απευθείας από τους λογαριασμούς Γενικής λογιστικής.

To “Online Accounting” είναι υπηρεσία του οικοσυστήματος του Epsilon Services. Προσφέρει real – time επικοινωνία των εμπορικών εφαρμογών των επιχειρήσεων με τις εφαρμογές του λογιστικού γραφείου.

Το “Galaxy” αναλαμβάνει να “ανεβάσει” (upload) στην υπηρεσία Online Accounting κρυπτογραφημένο αρχείο .xml με τις κινήσεις Πώλησης και Αγοράς που προκύπτουν από τα Εμπορικά παραστατικά και τις Οικονομικές εγγραφές.

Το “Online Accounting” αφορά στις εφαρμογές των εταιριών του Ομίλου της Epsilon Net και σήμερα υποστηρίζεται από τις:

  • Εμπορικές Εφαρμογές: PYLON και Galaxy
  • Λογιστικές Εφαρμογές: Extra, Hyper και Academia

Σελίδες