Βιβλιοθήκη

Το ERP είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα, το οποίο ενσωματώνει την αιχμή της τεχνολογίας και αποτελεί κομβικό εργαλείο που συμβάλει στην εξέλιξη της επιχείρησης. Κατά τη διαδικασία της υλοποίησής του ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφεύγονται κάποιες «συνηθισμένες» αστοχίες.

Το Σύστημα υποστηρίζει πλήρως :

Η έκδοση 6.1.0 περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Υποβολή φορολογικών στοιχείων

Σε εφαρμογή της απόφασης Α.1099, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 949/20-03-2019 με θέμα «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης και απόδοσης φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία».

Η έκδοση, 6.1.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Το DataTalk σενάριο, είναι μια άριστα οργανωμένη λειτουργία η οποία εξασφαλίζει, στηριγμένη σε κάποιους προκαθορισμένους κανόνες, την αυτόματη εισαγωγή/ ενημέρωση δεδομένων τα οποία αντλούνται από μια άλλη εφαρμογή στο Galaxy. Βρίσκεται δε σε απόλυτη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων που επιθυμούν την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε άλλη “πηγή” στο “Galaxy” εύκολα και αξιόπιστα.

Δείτε τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση

Δείτε τα νέα της έκδοσης 

Δείτε τι περιλαμβάνει το patch 4.1.8 

Σελίδες