Βιβλιοθήκη

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ ΠΟΛ.1154/2015

Οδηγίες για τις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1154/2015

Τροποποιείται ο πίνακας των ποσοστών παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 1 § 7 του Ν.4334/2015

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Οι εφαρμογές της SingularLogic υποστηρίζουν πλήρως τις μεταβολές στους συντελεστές Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1061/2016 είναι οι παρακάτω:

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Σελίδες