Βιβλιοθήκη

Δείτε οδηγίες για την συμπλήρωση εντύπων από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τον φοροτεχνικό μας σύμβουλο Γ.Τριανταφύλλου.

  1. Το πεδίο "Τόκοι απαλλασσόμενοι" στον πίνακα 3Α2 του εντύπου Ν, είναι αριθμητικό πεδίο πλέον.
  2. Στην διαδικασία προσυμπληρωμένων κωδικών του εντύπου Ε1 προστέθηκαν οι κωδικοί 341, 901, 902.
  3. Στους κωδικούς  431-432 του εντύπου Ε1 προστέθηκε επιπλέον ανάλυση

Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο το κλειδί για την επιτυχία είναι η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Η φήμη της εταιρείας σας στην αγορά, είναι τόσο καλή, όσο την παρουσιάζουν οι πελάτες της. Το πρόβλημα είναι ότι λίγοι δυσαρεστημένοι πελάτες μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στη φήμη σας από ότι πολλοί ευχαριστημένοι.

Δείτε πως διαμορφώνεται το ποσοστό προκαταβολής σε σχέση με τη νομική μορφή της επιχείρησης 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περι­γράφονται για τον υπολογισμό του εντύπου Ν

Δείτε τον πίνακα με τους συντελεστές φόρου με σχέση με τη νομική μορφή της επιχείρησης και την κατηγορία βιβλίων

Η έκδοση 4.67 της εφαρμογής Defacto/Γενική & Αναλυτική Λογιστική, περιλαμβάνει:

1. Βελτιώθηκε ο τρόπος φορολόγησης του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος μακροχρόνια ανέργων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα των μισθωτών
2. Στο έντυπο Ε2 και συγκεκριμένα στον πίνακα Ι τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες τιμές της στήλης 5.
1. Πραγμτοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο επιλογής της κλίμακας φορολογίας του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος
2. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού φόρου αλλοδαπής για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Δείτε τις Βελτιώσεις της έκδοσης 4.9.0 της εφαρμογής Γενική Λογιστική Next

Σελίδες