Βιβλιοθήκη

Σας παραθέτουμε τα βήματα παραμετροποίησης που απαιτούνται στο κύκλωμα πιστότητας του Galaxy και στο Σύστημα Λιανικής One Touch Retail για συναλλαγές στο OTR με τη χρήση προπληρωμένων καρτών   

Δείτε τα νέα της έκδοσης 9.25 της εφαρμογής "Eurofasma Γενική/Γεν. & Αναλυτική Λογιστική"

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης για τον κωδικό Σύνδεσης με εφαρμογή "Δήλωση ΦΠΑ (WIN)"

Λεπτομερής αναφορά στον Οδηγό υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης 

Δείτε πως θα δημιουργήσετε τις δικές σας αποδοχές πλήρους λειτουργικότητας, εύκολα και γρήγορα

 

Η υλοποίηση της εμφάνισης ιστορικών πεδίων (πεδία για τα οποία φυλάσσονται οι αλλαγές των τιμών τους σε επίπεδο ημέρας) στις επιλεγμένες οντότητες γίνεται μέσα από την παρούσα λειτουργία .

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης

Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης, λαμβάνοντας ως ημερομηνία υποθετικής απόλυσης την ημερομηνία λήξης περιόδου υπολογισμού.

Δείτε τα νέα της έκδοσης Galaxy Payroll

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης της Οικονομικής διαχείρισης Ξενοδοχείου

Σελίδες