Βιβλιοθήκη

Δείτε πως μπορείτε να κατασκευάσετε σενάρια εξαγωγής σε αρχεία ASCII (με τη χρήση είτε ενός delimited ascii αρχείου είτε ενός συγκεκριμένου μήκους ascii αρχείου) 

Σενάρια εξαγωγής δεδομένων

Κυκλοφόρησαν νέες εκδόσεις των εφαρμογών μισθοδοσίας της SingularLogic που αυτοματοποιούν πλήρως τις αλλαγές που αφορούν στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.

Manpower / Manpower Audit (Dos / Windows)

Οδηγίες αλλαγής κλίμακας Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης με βάση το άρθρο 1 § 7 του N.4334-16/07/2015

Τροποποιείται ο πίνακας των ποσοστών παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 1 § 7 του Ν.4334/2015

Τροποποιείται ο πίνακας των ποσοστών παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 1 § 7 του Ν.4334/2015

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ.1154/2015

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ ΠΟΛ.1154/2015

Οδηγίες για τις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1154/2015

Σελίδες