Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 4.9.1, περιλαμβάνει :

Στην έκδοση  9.06d της Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Πως να διαχειριστείτε τις κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού σας κέντρου (με τη χρήση TAPI) στο Galaxy CRM

Ενημερωθείτε για τον τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, από τον επίσημο οδηγό του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε πως μπορείτε (εύκολα και γρήγορα) να συνδέσετε το κύκλωμα του "Galaxy ERP" με το κύκλωμα πιστότητας του "Galaxy CRM" ώστε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε μια πιστή πελατειακή βάση

Ο νόμος περί ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. καθορίζει ορισμένες αρχές και διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στο φόρο και επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς.

Στην έκδοση  9.06c της Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

  • Ενημέρωθηκε το έντυπο Ε3 με το νέο κωδικό 909
  • Ο κωδικός 430 συμμετέχει  στον υπολογισμό του κωδικού 408 του εντύπου Ε3
  • Το έντυπο Ε9 εκτυπώνεται σε Α3 χαρτί

Δείτε τις οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων μέσω της νέας υπηρεσίας My Galaxy

Πρόγραμμα εκδόσεων και σεμιναρίων Φορολογίας Εισοδήματος 2015

Πως θα παραμετροποιήσετε το «GalaxyCRM» ώστε να διαχειριστείτε τις κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού σας κέντρου (που χρησιμοποιεί ΤAPI)

Σελίδες