Βιβλιοθήκη

  • Πλήρης υποστήριξη ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β)
  • Απλοποίηση εμπορικών πολιτικών (Fast entry)
  • Σύνδεση παραστατικών πωλήσεων με CRM_Loyalty (κάρτες μελών , εκπτώσεις , εξαργυρώσεις προνομίων)

Η έκδοση υποστηρίζει :

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

  • Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015
  • Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)
  • Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ
  • Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015
  • Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)
  • Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της έκδοσης 3.57  είναι :

  •          Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές της οικογένειας Control

Σελίδες