Βιβλιοθήκη

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ Galaxy Enterprise Suite, Commercial

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου :

Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1154/2015.

Δείτε τι πρέπει να κάνετε για την εφαρμογή προνομίου έκπτωσης σε συγκεκριμένα είδη της συναλλαγής στο OTR

Σας παραθέτουμε τα βήματα παραμετροποίησης που απαιτούνται στο κύκλωμα πιστότητας του Galaxy και στο Σύστημα Λιανικής One Touch Retail για συναλλαγές στο OTR με τη χρήση προπληρωμένων καρτών   

Δείτε τα νέα της έκδοσης 9.25 της εφαρμογής "Eurofasma Γενική/Γεν. & Αναλυτική Λογιστική"

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης για τον κωδικό Σύνδεσης με εφαρμογή "Δήλωση ΦΠΑ (WIN)"

Λεπτομερής αναφορά στον Οδηγό υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης 

Σελίδες