Βιβλιοθήκη

 • Πλήρης υποστήριξη ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β)
 • Αντιστοίχηση λογαριασμών λογιστικής και οικονομικών για γρήγορη καταχώρηση οικονομικών εγγραφών
 • Μηχανισμός εξαγωγής δεδομένων από εκτυπωτικά και λίστες σε ascii , excel , MS SQL Server , OleDB , Oracle
 • Δικαιώματα πρόσβασης ανά προβολή στις λίστες αναζήτησης
 • Οργάνωση πρότυπων εγγραφών σε μενού
 • Προσθήκη πεδίων στις λίστες αναζήτησης εμπορικών και οικονομικών παραστατικών
 • Πλήρης υποστήριξη ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β)
 • Απλοποίηση εμπορικών πολιτικών (Fast entry)
 • Σύνδεση παραστατικών πωλήσεων με CRM_Loyalty (κάρτες μελών , εκπτώσεις , εξαργυρώσεις προνομίων)

Η έκδοση υποστηρίζει :

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

 • Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015
 • Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)
 • Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ
 • Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015
 • Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)
 • Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της έκδοσης 3.57  είναι :

 •          Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015

Σελίδες