Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης

Δείτε τα νέα της έκδοσης 27 του Galaxy Payroll

Αν η εφαρμογή σας δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της επιχείρησής σας, όσον αφορά

Μήπως οι ανάγκες της επιχείρησής σας είναι μεγαλύτερες πλέον ;

Παρακολουθούμε τις νομοθετικές εξελίξεις που σας αφορούν και ενσωματώνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να είναι η επιχείρησή σας πάντα στα πλαίσια του νόμου

  • Δυνατότητα χρεώσεων συναλλαγών σε δωμάτια ξενοδοχείου, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο χρέωσης από τις παραμέτρους του εστιατορίου
  • Δυνατότητα διαχείρισης συναλλαγών ως all inclusive
  • Δυνατότητα εισαγωγής ειδών από txt και excel στις απογραφές ειδών 
  • Χρέωση/απόδοση διανομέα με scanner 
  • Δυνατότητα αποστολής στο OneTouch Retail, προμηθευτών με κατηγορία προμηθευτών "Απαλλαγή"

1) Ενημέρωθηκε η σύνδεση των λογαριασμών (εσόδων - εξόδων - λογιστικής)  που αντιστοιχούν σε συντελεστή ΦΠΑ 4% και 6%, με τις αντίστιοχες μεταβλητές του εντύπου,

2) Η μεταβλητή 400 του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ μπορεί να ενημερωθεί και από κινήσεις.

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 5.0.0 της εφαρμογής Γενική Λογιστική Next 

Eνσωματώθηκε στις επιλογές του μενού “Βοήθεια” μια νέα επιλογή με τίτλο “myGalaxy Βιβλιοθήκη” με σκοπό να καλύψει την ανάγκη πρόσβασης σε εταιρική πληροφόρηση (μέσω internet).

 

Σελίδες