Βιβλιοθήκη

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, από 1 Οκτωβρίου 2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στο ξενοδοχειακό σας πρόγραμμα Singularlogic Hospitality System.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, από 1 Οκτωβρίου 2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στο ξενοδοχειακό σας πρόγραμμα Singularlogic Hospitality System.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, από 1 Οκτωβρίου 2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για εργασίες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε στο ξενοδοχειακό σας πρόγραμμα Singularlogic Hospitality System Hotel.

Παργγελιοληψία από το smartphone σας !

Πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών (smartphones, tablets) στο μηχανογραφικό σας σύστημα, οποιαδήποτε στιγμή, για  πραγματοποίηση συναλλαγών &  άντληση πληροφοριών.

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κρίσιμη εταιρική πληροφόρηση !

To myGalaxy view αποτελεί το Α και το Ω στην υπηρεσία της πληροφόρησης.

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Από 01/10/2015 πρόκειται να καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου.

Αναμένουμε τη διάταξη που θα αναφέρει τα νησιά από τα οποία θα ξεκινήσει η κατάργηση.

Παραδείγματα έτοιμων εκτυπώσεων, γραφημάτων και χαρτών
Εκτυπώσεις

Δείτε τις Βελτιώσεις της έκδοσης 27 του Galaxy Payroll

Σελίδες