Βιβλιοθήκη

Λεπτομερής αναφορά στον Οδηγό υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης 

Δείτε πως θα δημιουργήσετε τις δικές σας αποδοχές πλήρους λειτουργικότητας, εύκολα και γρήγορα

 

Η υλοποίηση της εμφάνισης ιστορικών πεδίων (πεδία για τα οποία φυλάσσονται οι αλλαγές των τιμών τους σε επίπεδο ημέρας) στις επιλεγμένες οντότητες γίνεται μέσα από την παρούσα λειτουργία .

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης

Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης, λαμβάνοντας ως ημερομηνία υποθετικής απόλυσης την ημερομηνία λήξης περιόδου υπολογισμού.

Δείτε τα νέα της έκδοσης Galaxy Payroll

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης της Οικονομικής διαχείρισης Ξενοδοχείου

Σαν ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης η προσπάθεια σας εστιάζει στους βασικούς άξονες της ανάπτυξης που είναι η διέυρυνση της πελατειακής βάσης, η αύξηση των πωλήσεων και η μεγιστοποίηση του κέρδους. Για την επίτευξη του τελευταίου, σημαντικό ρόλο παίζει και ο περιορισμός των εξόδων.

Δείτε τα Βήματα καταχώρισης τακτοποιητικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης των τακτοποιητικών οικονομικών εγγραφών με τη μορφή χρέωσης - πίστωσης και χρήση του λογαριασμού λογιστικής με σκοπό την προσομοίωση της καταχώρισης των εγγραφών λογιστικής 

Σελίδες