Οδηγίες για τη μεταβολή των συντελεστών ΦΠΑ στις εφαρμογές της SingularLogic

Οι εφαρμογές της SingularLogic υποστηρίζουν πλήρως τις μεταβολές στους συντελεστές Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1061/2016 είναι οι παρακάτω:

  • ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%,
  • ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%,
  • ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, παραμένει 6%. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%.
  • Επίσης καταργείται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο.

Ακολουθούν οι οδηγίες, για τη σχετική προσαρμoγή.  

Συνιστάται πριν  από την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στις οδηγίες, να υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας.

   
Galaxy Enterprise ERP (SEN)
One Touch Retail Business / Orizontes
Control Defacto  (Εμπορική Διαχείριση)
Eurofasma, Manager Next Defacto (Λογιστική)
Eurofasma Dos Accountant
Orizontes NG Εμπορική Διαχείριση Rrofessional  Έσοδα - Έξοδα
SHS Hotel SHS Restaurant
Galaxy Hotel Galaxy Restaurant