Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ (SHS Hotel)

Από 1/6/2016 οι αλλαγές που θεσπίστηκαν στις κατηγορίες των συντελεστών ΦΠΑ είναι:

  • Περνάνε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ τα νησιά: Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος.
  • Ο συντελεστής 23% αυξάνεται σε24%. Επίσης αυξάνεται σε 17% και ο αντίστοιχος μειωμένος.

Ακολουθεί προτεινόμενη λίστα εργασιών, από την οποία βάσει των αναγκών σας θα επιλέξετε τις κατάλληλες για εσάς εργασίες.

Εργασίες πριν το κλείσιμο ημέρας 31/5/2016

Είναι απαραίτητη η προχρέωση της 31/5 ,σε περίπτωση που η αναχώρηση είναι στην 1/6, και η έκδοση ενδιαμέσων παραστατικών σε μεμονωμένες κρατήσεις. Στη περίπτωση κρατήσεων group πρέπει να γίνει αναχώρηση, έκδοση λογαριασμού και άφιξη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, πριν από την οποιαδήποτε αλλαγή.

Προσοχή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καμιά κίνηση στο σύστημα πριν ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες.

Ακολουθεί προτεινόμενη λίστα εργασιών, από την οποία βάσει των αναγκών σας θα επιλέξετε τις κατάλληλες για εσάς εργασίες.

Για τυχόν διευκρίνηση, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα υποστήριξης.

Βήματα για τις περιοχές με τους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ αλλά και όσες παραμένουν στο ίδιο καθεστώς

  • Θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο συντελεστή ΦΠΑ 23% σε 24% και 16% σε 17%, από Παραμετροποίηση\ Οικονομικά \ Φόροι.
  • Όσοι χρησιμοποιείτε γέφυρα με τη λογιστική και θέλετε να αλλάξετε τους κωδικούς λογιστικής θα πρέπει να πάτε Παραμετροποίηση – Οικονομικά – Κωδικοί Λογιστικής και να συμπληρώσετε τους νέους κωδικούς, όπου χρειάζεται.
  • Πρέπει επίσης να γίνει αλλαγή στο λεκτικό του παραστατικού στο κάτω μέρος όπου αναγράφει τα σύνολα ανά ΦΠΑ από Παραμετροποίηση \ Περιβάλλον \ Σχεδιασμός Παραστατικών Υποδοχής σε όλες τις φόρμες.

Βήματα για τις περιοχές που μεταβαίνουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από το μειωμένο

  • Θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο συντελεστή ΦΠΑ 23% σε 24% και 16% σε 17%, από Παραμετροποίηση \ Οικονομικά \ Φόροι.
  • Πρέπει επίσης να γίνει αλλαγή στο λεκτικό του παραστατικού στο κάτω μέρος όπου αναγράφει τα σύνολα ανά ΦΠΑ από Παραμετροποίηση \ Περιβάλλον \ Σχεδιασμός Παραστατικών Υποδοχής σε όλες τις φόρμες.