Οδηγίες μεταβολής συντελεστών ΦΠΑ (Galaxy Hotel)

Από 1/6/2016 οι αλλαγές που θεσπίστηκαν στις κατηγορίες των συντελεστών ΦΠΑ είναι:

  • Περνάνε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ τα νησιά: Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος.
  • Ο συντελεστής 23% αυξάνεται σε24%. Επίσης αυξάνεται σε 17% και ο αντίστοιχος μειωμένος.

Ακολουθεί προτεινόμενη λίστα εργασιών, από την οποία βάσει των αναγκών σας θα επιλέξετε τις κατάλληλες για εσάς εργασίες.

Εργασίες πριν το κλείσιμο ημέρας 31/5/2016

Είναι απαραίτητη η προχρέωση της 31/5 και η έκδοση ενδιαμέσων παραστατικών σε μεμονωμένες κρατήσεις. Στη περίπτωση κρατήσεων group πρέπει να γίνει αναχώρηση, έκδοση λογαριασμού και άφιξη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, πριν από την οποιαδήποτε αλλαγή.

Προσοχή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί καμιά κίνηση στο σύστημα πριν ολοκληρωθούν οι παρακάτω εργασίες.

Βήματα για τις περιοχές με τους κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ αλλά και όσες παραμένουν στο ίδιο καθεστώς.

1.       Προτείνουμε την ενημέρωση της εγκατάστασης με το τελευταίο patch της εφαρμογής. Η προτεινόμενη έκδοση είναι 28 με patch Hotel 19.

2.      Δημιουργία νέων συντελεστών ΦΠΑ 24% και 17% στις Κατηγορίες ΦΠΑ. Για την διευκόλυνση του χειριστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο utility αυτόματης δημιουργίας οικονομικών λογαριασμών που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το utilityτότε χρειάζεται η δημιουργία νέων οικονομικών λογαριασμών που θα αφορούν στα τμήματα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Αντίστοιχα πρέπει να δημιουργηθούν αλλά και να συνδεθούν με τους αρχικούς και οι λογαριασμοί ΦΠΑ ανά συντελεστή, εάν δεν υπάρχουν ήδη.

3.       Αντιστοιχίστε τα ξενοδοχειακά τμήματα με τους νέους οικονομικούς λογαριασμούς. Σημειώστε ότι τα τμήματα ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να αλλάξουν, μόνο οι συνδεδεμένοι με αυτά οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να μεταβληθούν. Εκτός από την περίπτωση που στη περιγραφή του τμήματος περιλαμβάνεται και το ποσοστό ΦΠΑ, τότε χρειάζεται να μεταβληθεί και αυτή.

Βήματα για τις περιοχές που μεταβαίνουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από το μειωμένο

1.       Προτείνουμε την ενημέρωση της εγκατάστασης με το τελευταίο patch της εφαρμογής. Η προτεινόμενη έκδοση είναι 28 με patch Hotel 19.

2.       Επειδή στο σύστημα το καθεστώς ΦΠΑ των παραστατικών τίθεται βάσει του συνδυασμού Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος εταιρίας ξενοδοχείου και Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος πελάτη πρέπει να προχωρήσετε στην αλλαγή τους σύμφωνα με τη παραμετροποίηση που έχετε επιλέξει.
Για παράδειγμα: εάν έχει επιλεχθεί Μειωμένο ως Καθεστώς ΦΠΑ τόσο στο υποκατάστημα εταιρίας, όσο και στον πελάτη τότε αυτά θα πρέπει να αλλαχθούν με τα παρακάτω βήματα:

o    Αλλαγή του Καθεστώτος ΦΠΑ στο υποκατάστημα εταιρίας που ανήκει το ξενοδοχείο από Μειωμένο σε Κανονικό (Βασική Δομή - Εταιρία).

o    Τροποποίηση του καθεστώτος ΦΠΑ των πελατών  από Μειωμένο σε Κανονικό. Η αλλαγή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζικά για τους πελάτες του συστήματος ως εξής: Εμφάνιση της λίστας πελατών (Συναλλασσόμενοι – Λίστα πελατών), επιλογή των πελατών προς αλλαγή και κλήση της επιλογής Μαζική ενημέρωση από τις Ενέργειες της λίστας. Ως επιλεγμένο πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί το Καθεστώς ΦΠΑ που βρίσκεται στην υποκατατηγορία Υποκατάστημα πελάτη.

3.       Δημιουργία νέων συντελεστών ΦΠΑ 24% και 17% στις Κατηγορίες ΦΠΑ. Για την διευκόλυνση του χειριστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο utility αυτόματης δημιουργίας οικονομικών λογαριασμών που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το utilityτότε χρειάζεται η δημιουργία νέων οικονομικών λογαριασμών που θα αφορούν στα τμήματα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ. Αντίστοιχα πρέπει να δημιουργηθούν αλλά και να συνδεθούν με τους αρχικούς και οι λογαριασμοί ΦΠΑ ανά συντελεστή, εάν δεν υπάρχουν ήδη.

4.       Αντιστοιχίστε τα ξενοδοχειακά τμήματα με τους νέους οικονομικούς λογαριασμούς. Σημειώστε ότι τα τμήματα ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να αλλάξουν, μόνο οι συνδεδεμένοι με αυτά οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να μεταβληθούν. Εκτός από την περίπτωση που στη περιγραφή του τμήματος περιλαμβάνεται και το ποσοστό ΦΠΑ, τότε χρειάζεται να μεταβληθεί και αυτή.

5.       Στη περίπτωση που υπάρχει στην εγκατάσταση σας POS με Galaxy Retailόπου πρέπει να ενημερωθεί με τις αντίστοιχες μεταβολές στα ποσοστά ΦΠΑ, ανατρέξτε στις οδηγίες Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ  (Galaxy).