Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (Business / Ορίζοντες)

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
 • Μεταβολή του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 23 σε 24

Για τις εγκαταστάσεις με εκδόσεις μικρότερες, της 7.7.3 (Business/Sol II) ή 3.2.l3 για Ορίζοντες, θα πρέπει να προηγηθεί η εγκατάσταση των εργαλείων μετατροπής,

ΒΗΜΑ 1 : Εγκατάσταση αρχείων  (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ 1 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ)

Το αρχείο LDERPSwitchTAXCategory.dll θα πρέπει να αντιγραφεί στον κατάλογο εγκατάστασης ( C:\Program Files\LogicDIS\LDERP ) Επειδή στον κατάλογο υπάρχει ήδη προηγούμενη έκδοση του αρχείου LDERPSwitchTAXCategory.dll, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αντικατάστασή του.

Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσετε το αρχείο στην registry Αυτό είναι δυνατό Από τα menu των Windows Start -> Run θα πληκτρολογήσετε :

regsvr32 C:\Program Files\LogicDIS\LDERP\LDERPSwitchTAXCategory.dll και θα πατήσετε ΟΚ.

Οπου C:\Program Files\LogicDIS\LDERP η περιοχή από την οποία εκτελείται η εφαρμογή

Μέσα από την εφαρμογή από την διαδρομή Εργαλεία Πλήρης Κατάλογος Παραμέτρων Εγκατάσταση Ρυθμίσεις εξατομίκευσης Επεκτάσεις Εφαρμογής Εγκατάστασης Εξωτερικά εργαλεία θα προσθέσετε μια νέα λειτουργία με επιπλέον στοιχεία

Τίτλος menu : Εφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ

Εικονίδιο :

Πλήκτρο Συντόμευσης :

Επεξήγηση :

Κωδικός : 1256567851 (ή ένα οποιοδήποτε νούμερο αρκεί να είναι μοναδικό σε σχέση με άλλα ADDINS)

Τύπος : ActiveX DLL

Αρχείο προς κλήση LDERPSwitchTAXCategory.clsMain

Όνομα Παραμέτρου: NewVATApply

Συνίσταται τα λεκτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι όπως περιγράφονται παραπάνω !

Με αποδοχή θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Στην συνεχεία θα πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή και μετά να ξανασυνδεθείτε σε αυτήν.

 

ΒΗΜΑ 2 Εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ

Η διαδικασία εφαρμογής νέων συντελεστών ΦΠΑ πλέον είναι διαθέσιμη από το Μενού Εργαλεία – Διάφορες Λειτουργίες, και δίνεται η δυνατότητα να προσαρμοστεί η εγκατάσταση με βάση τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Εκτελώντας την διαδικασία εμφανίζεται οθόνη διαλόγου στην οποία καλούμαστε να ορίσουμε

 • Τα ποσοστά των νέων συντελεστών. Για το κανονικό καθεστώς οι συντελεστές είναι οι (24,13 & 6). Οι συντελεστές για το μειωμένο στο μειωμένο καθεστώς είναι οι ( 17, 9, 5)
 • Τις υφιστάμενες Φορολογικές κατηγορίες που τηρούμε για την περιοχή

κανονικού και μειωμένου καθεστώτος,

 • Τις περιοχές που επιθυμούμε να μεταφερθούν οι υφισταμένες περιοχές. Για την τρέχουσα αλλαγή, αρκεί να επιλεγεί νέα περιοχή για το Κανονικό καθεστώς αφού για το Μειωμένο δεν υπάρχει αλλαγή.

Θα πρέπει να επιλεγεί μια περιοχή η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη αλλαγή ΦΠΑ, όπως στο παράδειγμα της εικόνας έχει επιλεχθεί η Περιοχή 12.

Επιλέγοντας «Εκτέλεση» η εφαρμογή εκτελεί τα εξής:

 • Αντιγράφει τις περιοχές που επιλέξαμε στις υφιστάμενες στις περιοχές που επιλέξαμε να αντιγραφούν, για κάθε κατηγορία ΦΠΑ είδους, στον πίνακα Κατηγοριών ΦΠΑ.
 • Τροποποιεί, στον πίνακα Κατηγοριών ΦΠΑ, τα ποσοστά των περιοχών που επιλέξαμε στις υφιστάμενες, με βάση την κατηγορία ΦΠΑ είδους και εφαρμόζει τα νέα ποσοστά. Πιο αναλυτικά με βάση το παραδειγμα των ποσοστών της εικόνας
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη κανονικού καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Υψηλό εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 24%
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη κανονικού καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Χαμηλό εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 13%
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη κανονικού καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Υπερμειωμένο εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 6%
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη μειωμένου καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Υψηλό εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 17%
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη μειωμένου καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Χαμηλό εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 9%
  • Για Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη μειωμένου καθεστώτος και ΦΠΑ Είδους Υπερμειωμένο εφαρμόζει ποσοστό ΦΠΑ 5%
 • Τροποποιεί την φορολογική κατηγορία των καταχωρημένων παραστατικών Αγορών και Πωλήσεων τα οποία έχουν Φορολογική κατηγορία την επιλεγμένη ως υφιστάμενη και τους εφαρμόζει την αντίστοιχη νέα περιοχή.
 • Δημιουργεί νέες γραμμές στους πινάκες λογαριασμών, στην υπάρχουσα παραμετροποίηση τις λογιστικής ώστε ταυτόχρονα να υπάρχουν γραμμές που να αναφέρονται στις υφιστάμενες φορολογικές κατηγορίες αλλά και στις αντιγραφές τους.

Έτσι θα χρειαστεί απλά να δηλωθούν οι νέοι λογαριασμοί που θα ενημερώνονται με την ενημέρωση λογιστικής στις υφιστάμενες κατηγορίες, αν φυσικά επιθυμούμε να παρακολουθούμε τους λογαριασμούς με χαρακτηριστικό τους την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκουν.

Προσοχή : Οι κατηγορίες που θα δηλωθούν στις νέες περιοχές δεν θα πρέπει να προϋπάρχουν στον Πίνακα κατηγοριών ΦΠΑ. Αλλιώς η διαδικασία σταματά με ανάλογο μήνυμα.

Τιμές Λιανικής:

Αν για τα είδη που μεταβάλλεται η κατηγορία Φπα πρέπει να τροποποιηθούν οι τιμές Λιανικής, αυτό είναι δυνατό :

 1. Για τις τιμές λιανικής των ειδών από την λίστα των ειδών από την ενέργεια
  «Αναπροσαρμογή ειδών είδους» είτε από την λίστα των ειδών με την ενέργεια «Εφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ στις τιμές λιανικής».

Ειδικά για την δεύτερη διαδικασία, οι τιμές που θα πρέπει να δοθούν στην ενότητα Προηγούμενοι/Νέοι συντελεστές θα πρέπει να είναι όπως φαίνονται παρακάτω:

 1. Για την αναπροσαρμογή τιμών μέσω τιμοκαταλόγου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενέργεια από την λίστα των ειδών Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγων

 

info Σημειώσεις

 1. Η ενέργεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες που ανήκουν σε ομάδα χρηστών τύπου “Administrator
 1. Με το τέλος της διαδικασίας, τα παραστατικά θα εκδίδονται πλέον με τον νέο συντελεστή ΦΠΑ 24%. Αν πρέπει να εκδοθούν παραστατικά με τον συντελεστή ΦΠΑ 23% θα πρέπει να τροποποιείται κατάλληλα η Φορολογική κατηγορία της επικεφαλίδας των παραστατικών και να επιλέγεται η Φορολογική κατηγορία που επιλέξαμε να μεταφερθεί ο συντελεστής 23%

Κατάργηση της έκπτωσης του 30% (κατάργηση μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ παραμεθορίου)

Αν η επιχείρηση εντάσσεται στο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αλλά έχει συναλλαγές με πελάτες ή και προμηθευτές του μειωμένου καθεστώτος οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο Κανονικό καθεστώς, θα πρέπει να μετατραπεί η Φορολογική κατηγορία των συν/νων αυτών από Μειωμένο σε Κανονικό.

Η μετατροπή μπορεί να γίνει και μαζικά από την λίστα των Πελατών/ Προμηθευτών, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα κριτήρια, με εφαρμογή της Μαζικής μεταβολής επί του πεδίου της λίστας και επιλέγοντας Μαζική Μεταβολή

Αν η επιχείρηση εντάσσεται στο Μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ , θα πρέπει εκτός της παραπάνω μεταβολής στους συν/νους να μετατραπεί και το Φορολογικό καθεστώς της επιχείρησης

(Εργαλεία / Πλήρης κατάλογος παραμέτρων/ Οργάνωση λειτουργίας / Γενικές πληροφορίες / Στοιχεία Εταιρίας

info Σημειώσεις

1.Θα πρέπει να ελεγχθεί το κύκλωμα της ενημέρωσης λογιστικής, ότι καλύπτει τις περιπτώσεις των συναλλαγών με Κανονικό καθεστώς φπα.

2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση προέρχεται από παλαιότερες μετατροπές ΦΠΑ και η Κανονική με την Μειωμένη κατηγορία συναλλασσόμενου έχει αντικατασταθεί με άλλο ζεύγος Φορολογικών κατηγοριών (πχ Περιοχή 8 – Περιοχή 9) θα πρέπει όπου αναφέρεται Κανονική Φορολογική κατηγορία, να επιλεγεί η αντίστοιχη.

Γενικά, για όλες τις μεταβολές:

 • Θα πρέπει να ελεγχθούν οι custom εκτυπώσεις και φόρμες των παραστατικών για την ορθή απεικόνιση των συντελεστών ΦΠΑ.
 • Θα πρέπει να ελεγχθεί, αν υπάρχει, η σύνδεση της εφαρμογής με εξωτερικές εφαρμογές (Πχ One touch retail, ΜοRe ή με Custom εξωτερικές εφαρμογές) . Επιπλέον, σε περιπτώσεις διασύνδεσης, θα πρέπει πριν την οποιαδήποτε αλλαγή να έχει γίνει ενημέρωση των κινήσεων.
Επισυναπτόμενα Αρχεία: