Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (OTR - Restaurant)

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν Stand Alone εγκαταστάσεις One Touch Retail. Σε περίπτωση ύπαρξης εφαρμογής (B.O.) οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθούν στην εκάστοτε B.O. εφαρμογή. 

Στη περίπτωση αυτή ακολουθήστε τα βήματα:

1. Πριν την έναρξη της διαδικασίας μεταβολής βεβαιωθείτε ότι έχει επιστρέψει το σύνολο των κινήσεων από το OTR με τους προήγουμενους συντελεστές.

2. Διακόψτε την επικοινωνία μεταξύ OTR και ΒΟ

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εκάστοτε εφαρμογής

4. Εδραιώστε εκ νέου την επικοινωνία μεταξύ OTR και ΒΟ

 

Αλλαγή συντελεστών Φ.Π. Α για Stand Alone εγκαταστάσεις

Α) Αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ: Εάν η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή όπου αλλάζει το καθεστώς ΦΠΑ, τότε αντίστοιχα πρέπει να αλλαχθεί το Vat Status Type των Terminal Params (One Touch Retail Setup).

B) Προσθήκη συντελεστή ΦΠΑ: Οι νέοι συντελεστές 24% (κανονικός) & 17% (μειωμένος) πρέπει να οριστούν στο πίνακα Κατηγορίες ΦΠΑ (Πίνακες).

Γ) Αλλαγή τιμών: Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή των τιμών των ειδών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μαζικά με το add in Change prices. που θα βρείτε συνημμένο.

Βήματα αλλαγής τιμών μέσω του add in:

Βήμα 1

Αντιγράφοuμε μέσα στο φάκελο της εφαρμογής στην διαδρομή \apps\adins το dll με όνομα ChangePrices.dll

cid:image001.png@01D0C07D.6953F7E0

Βήμα 2

Από την σχεδίαση του Layout δημιουργούμε ένα πλήκτρο στο οποίο αντιστοιχίζουμε την ενέργεια με όνομα «Μαζική μεταβολή τιμών»

cid:image002.png@01D0C07D.6953F7E0

Β) Εκτέλεση εργαλείου (Μαζική μεταβολή τιμών)

Βήμα 1

Στην πρώτη οθόνη που εμφανίζετε επιλέγουμε το πλήκτρο «Μεταφορά ειδών κατηγορίας σε άλλο συντελεστή ΦΠΑ»

cid:image003.png@01D0C07D.8ABDE490

Βήμα 2

  • Στο πεδίο κατηγορία Φ.Π.Α επιλέγουμε το συντελεστή Φ.Π.Α με τον οποίο θα μεταβάλουμε τις επιλεγμένες κατηγορίες ειδών
  • Στο πεδίο στρογγυλοποίηση επιλέγουμε την στρογγυλοποίηση που θα προκύψει από την αλλαγή της τιμής του είδους
  • Αν επιθυμούμε την αλλαγή των τιμών στα είδη λόγω της αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α στο είδος , Θα πρέπει να επιλέξουμε το check box << Αλλαγή τιμών >>
  • Στο Menu Κατηγορίες επιλέγουμε ταυτόχρονα τις κατηγορίες των οποίων τα είδη θα αλλάξουν συντελεστή Φ.Π.Α

cid:image004.png@01D0C07D.8ABDE490

Επισυναπτόμενα Αρχεία: