Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (Defacto Εμπορική Διαχείριση DF/WF)

Για την κάλυψη των παραπάνω αλλαγών στους συντελεστές Φ.Π.Α. θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

 1. Ενημέρωση Κατηγοριών ΦΠΑ : Από το μενού “Παράμετροι Εταιρίας - Κατηγορίες ΦΠΑ” μεταφερθείτε σε κενή γραμμή και ορίστε τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ για τη Φορολογική Κατηγορίας ‘Κανονικό’ και ‘Δωδεκανήσων’.
 2. Τροποποίηση Ειδών : Θα πρέπει να τροποποιήσετε τα είδη αποθήκης, δηλώνοντας τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ.
 3. Τιμές Λιανικής Πώλησης Ειδών : Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι τιμές λιανικής πώλησης των ειδών προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν τα νέα ποσοστά ΦΠΑ.
 4. Φορολογική Κατηγορία Πελατών / Προμηθευτών : Θα πρέπει να τροποποιηθεί η φορολογική κατηγορία συναλλασσομένων σας, σε περίπτωση που έχετε συναλλαγές με Πελάτες ή Προμηθευτές του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ (Δωδεκανήσων) και βάσει του νέου νόμου εντάσσονται σε νέο φορολογικό καθεστώς.
 5. Φόρμες Εκτύπωσης Παραστατικών : Σε περίπτωση που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι προτεινόμενες φόρμες παραστατικών της SingularLogic, θα πρέπει να ελεγχθούν οι εκτυπώσεις παραστατικών. Εάν εντοπιστεί πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το συνεργάτη που υλοποίησε τη φόρμα για επιδιόρθωση
 6. Ρουτίνες CII : Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει ενεργό customization στο οποίο πραγματοποιείται διαχείριση αξιών ΦΠΑ κατά την καταχώριση παραστατικών.
 7. Εκτυπώσεις Στατιστικής : Ομοίως πρέπει να ελεγχθούν και οι ειδικές εκτυπώσεις στατιστικής.
 8. Παραμετροποίηση γέφυρας λογιστικής : Απαιτείται να γίνουν αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο προκειμένου να ενημερωθεί με τους λογαριασμούς που θα καλύψουν τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ. Παράλληλα, χρειάζεται και αλλαγή της παραμετροποίησης γέφυρας λογιστικής με στόχο την ενσωμάτωση των νέων λογαριασμών. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη των πρώτων ημερών ισχύος του νέου μέτρου εφαρμογής ΦΠΑ. Μέχρι τότε, μην προβείτε σε διαδικασία γέφυρας.

Πρόσθετες επισημάνσεις

 1. Παραστατικά πελατών προς μετασχηματισμό : Όσον αφορά στα παραστατικά που έχουν καταχωριστεί με το παλιό καθεστώς ΦΠΑ (π.χ. Παραγγελίες, Δ. Αποστολής, κ.λ.π.) τα οποία πρόκειται να διεκπεραιωθούν μέσω μετασχηματισμού με το νέο καθεστώς ΦΠΑ, προτείνουμε :
 • Να κλείσετε άμεσα τις εκκρεμότητες αυτές με ημερομηνία παραγόμενου παραστατικού πριν της ημερομηνίας ισχύος αλλαγής ΦΠΑ
 • Εάν το παραπάνω δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να προβείτε σε τροποποίηση της κατηγορίας ΦΠΑ όλων των γραμμών του παραγόμενου παραστατικού, ώστε να υπολογισθούν οι αξίες με το νέο συντελεστή ΦΠΑ
 • Όσον αφορά στα Ακυρωτικά, πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία ακυρωτικών με ημερομηνία ισχύος των νέων συντελεστών ΦΠΑ για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί με τους παλιούς συντελεστές. Σε αντίθετη περίπτωση η πρότασή μας είναι η έκδοση Πιστωτικών.
 1. Παραστατικά Προμηθευτών : Για τα παραστατικά αγορών που αναμένετε να σας αποσταλούν από τους προμηθευτές, προσπαθήστε – όσο αυτό είναι εφικτό – ώστε η αποστολή τους να πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτά έχουν εκδοθεί με το παλιό συντελεστή ΦΠΑ, πρέπει αντίστοιχα να καταχωρισθούν με την ημερομηνία έκδοσής τους. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει τροποποίηση των κατηγοριών ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, επιλέγοντας την κατηγορία με τον παλιό συντελεστή ΦΠΑ.

Τέλος να σημειωθεί ότι τα βήματα 2 και 3 μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της διαδικασίας μαζικών μεταβολών, εφόσον έχετε διαθέσιμο το module “Report generator”.