Βιβλιοθήκη

Aνάλυση του τρόπου τήρησης αλλά και διαβίβασης των παραστατικών – εγγραφών που αφορούν σε εισαγωγές εντός της Ε.Ε. ή εκτός

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Διαχειριστείτε τον μεγάλο όγκο δεδομένων της βάσης σας και δημιουργήστε δυναμικές αναφορές, βασισμένες στην Warehouse DB. Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των κανόνων προετοιμασίας και του συγχρονισμού δεδομένων (Facts) και διαστάσεων (Dimensions), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την υλοποίηση αναφορών με πηγή την Warehouse DB.

Παρακολουθήστε τις ώρες έναρξης και λήξης εργασίας των χρηστών mobile SFA, εξασφαλίζοντας συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο της δραστηριότητας τους μέσα στην ημέρα.

Με τη νέα λειτουργικότητα προβολής Dashboards στο Segmentation Studio αποκτάτε ολοκληρωμένη εικόνα για τις επαφές του κάθε Segment, ενώ παράλληλα διαμορφώνετε όλες τις παραμέτρους του. Έτσι μπορείτε να εκτελέσετε το Dashboard σε οποιοδήποτε στάδιο διαμόρφωσης των κριτηρίων του Segment και να λάβετε πρόσθετα στοιχεία για τις επαφές του Segment πριν το οριστικοποιήσετε.

Θεσπίστηκε η υποχρέωση για τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου της έκδοσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ) προς τους φορείς του Δημοσίου τομέα.

Tα ηλεκτρονικά τιμολόγια, εκδίδονται και διαβιβάζονται (με τη συμβολή του παρόχου) στην πλατφόρμα ΚΕ.Δ. (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης όπου ελέγχονται τα υποχρεωτικά για τιμολόγηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, πεδία. Εφόσον το ηλεκτρονικό τιμλόγιο πληροί τις προδιαγραφές, διαβιβάζεται η φορολογική σύνοψη στην υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ για τη λήψη αναγνωριστικού (UID) της σύνοψης, Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ) και Authentication Code. Στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο δίκτυο PEPPOL. Οι τελικοί αποδέκτες, οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων του Δημόσιου Τομέα, θα λάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια με σκοπό τον έλεγχο και την αποπληρωμή τους.

Προσθήκη ΚΑΕ και ΚΠΚ αμειβόμενων με τίτλους κτήσης βάσει εγκυκλίου 33 του ΕΦΚΑ

Σελίδες