Βιβλιοθήκη

Για την εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών υλοποιήθηκε στην εφαρμογή η κατάσταση Συγκεντρωτική συνόψεων eBooksMydata η οποία δημιουργεί αρχείο .CSV που μπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρμα των e-books.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 9.11.1 του Business ERP και του Solution ERP και 5.11.1 των Οριζόντων 

Προσθήκη ΚΑΔ,ΚΑΕ και ΚΠΚ οικοδομοτεχνικών έργων λόγω υπαγωγής στο ΤΕΚΑ

Η εφαρμογή μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης και εκτέλεσης της εργασίας Ενημέρωση Epsilon/DC |Απλογραφικά δημιουργεί το κατάλληλης γραμμογράφησης αρχείο, προκειμένου να το εισάγει στις λογιστικές εφαρμογές Epsilon/DC.

Οι επιχειρήσεις, για τη διαβίβαση των παραστατικών του 2021 που ΔΕΝ έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, μπορούν να επιλέξουν τον Εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης αντί του Κανονικού Τρόπου, της αποστολής δηλαδή των στοιχείων από κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν  ατις εφαρμογές Eurofasma Next, Manager Next.

Η έκδοση, 7.0.0 περιλαμβάνει:

Η έκδοση, 7.0.0 περιλαμβάνει: 

Νέα λειτουργικότητα

Υποστηρίζεται πλέον η εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών η οποία δημιουργεί αρχείο .csv, που μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην πλατφόρμα των e-books.

Υποστηρίζεται πλέον η εναλλακτική διαβίβαση παραστατικών η οποία δημιουργεί αρχείο .csv, που μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Σελίδες