Βιβλιοθήκη

Προσθήκη ΚΑΕ και ΚΠΚ αμειβόμενων με τίτλους κτήσης βάσει εγκυκλίου 33 του ΕΦΚΑ

Δείτε τη διαδικασία εκκαθάρισης πωλήσεων τρίτων κατά myData 

Η έκδοση, 7.5.0 περιλαμβάνει:

Στις νέες εκδόσεις των εφαρμογών “Galaxy ERP” & “Galaxy SFA” υλοποιήθηκε νέος μηχανισμός για τη συντήρηση και υλοποίηση των customs που αφορούν σε layout οθονών, φορμών εκτύπωσης κ.α.

 

Στις εκδόσεις 21.39 του Galaxy ERP και 3.39c.001(910) του Galaxy Mobile S.F.A, είναι διαθέσιμη η δυνατότητα υλοποίησηςαπό το interface της εφαρμογής (sync set up)custom επιλογών ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών.

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης για την ανάπτυξη, μέσα από το Galaxy, (εύκολα και γρήγορα) ηλεκτρονικού καταστήματος (με όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα ΕShop), διευκολύνοντας όσες επιχειρήσεις θέλουν να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές πωλήσεις διαφόρων ειδών, με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους.

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση 5.0.6 του Galaxy Retail

Ο όμιλος Epsilon Net ανταποκρινόμενος στις τελευταίες τάσεις στο χώρο του customer experience δημιούργησε για τους κατόχους των εφαρμογών του την υπηρεσία Epsilon Messaging, ώστε να δώσει σε κάθε επιχείρηση τη

Σελίδες