Βιβλιοθήκη

Μια ιδιαίτερα σημαντική ενότητα διαχείρισης επιβράβευσης της πιστότητας των πελατών - μελών μιας επιχειρηματικής μονάδας, αποτελεί αυτή των “Προνομίων” . Τα προνόμια αποτελούν ισχυρά κίνητρα για άμεση αγοραστική ενέργεια των πελατών της .

Τους κανόνες εξαργύρωσης των πόντων που έχει συγκεντρώσει η επαφή – μέλος θα πρέπει να τους συντάξετε σε αυτή την ενότητα .

Η παρουσία της συγκεκριμένης ενότητας υλοποιεί μια σημαντική λειτουργία στο Σύστημα, τη σύνταξη κανόνων πιστότητας, για την απόκτηση πόντων ή οποιονδήποτε μετρήσιμων μεγεθών καθοριστούν (π.χ.

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 4.9.1 της εφαρμογής Eurofasma/Manager Next

Η νέα έκδοση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τις νέες διατάξεις του νόμου περί ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. .

Στην έκδοση 9.06e υλοποιήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις, διορθώσεις :

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αντιστοιχίσεις μεταβλητών του εντύπου Ε32013 και του νέου εντύπου Ε32014:

Η έκδοση 4.9.1, περιλαμβάνει :

Σελίδες