Βιβλιοθήκη

Μέσω της λειτουργικότητας παρακολούθησης των καρτών μελών παρέχεται η δυνατότητα να συνδέσετε στις επαφές – πελάτες, κάρτες μέλους με συγκεκριμένο αριθμό κάρτας .

Προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές ηλεκτρονικών υποβολών αρχείων του Εργάνη

Προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές ηλεκτρονικών υποβολών αρχείων του Εργάνη

Βήμα 

Εργασία - Παράμετρος 

Ενέργεια 

Σημειώσεις 

Έντυπο Ε2

Δημιουργία συμπληρωματικού εντύπου Ε2.

Δείτε πως μπορείτε να συνδέσετε το κύκλωμα πωλήσεων του GalaxyERPμε το κύκλωμα πιστότητας του GalaxyCRMώστε να δημιουργήσετε και να  διατηρήσετε μία πιστή πελατειακή βάση. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην εγκατάσταση του Galaxyνα υπάρχουν ενεργοποιημένα τα modules CRM BASE, CRM Loyalty.

Μια ιδιαίτερα σημαντική ενότητα διαχείρισης επιβράβευσης της πιστότητας των πελατών - μελών μιας επιχειρηματικής μονάδας, αποτελεί αυτή των “Προνομίων” . Τα προνόμια αποτελούν ισχυρά κίνητρα για άμεση αγοραστική ενέργεια των πελατών της .

Τους κανόνες εξαργύρωσης των πόντων που έχει συγκεντρώσει η επαφή – μέλος θα πρέπει να τους συντάξετε σε αυτή την ενότητα .

Η παρουσία της συγκεκριμένης ενότητας υλοποιεί μια σημαντική λειτουργία στο Σύστημα, τη σύνταξη κανόνων πιστότητας, για την απόκτηση πόντων ή οποιονδήποτε μετρήσιμων μεγεθών καθοριστούν (π.χ.

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 4.9.1 της εφαρμογής Eurofasma/Manager Next

Σελίδες