Βιβλιοθήκη

Δείτε πως μπορείτε (εύκολα και γρήγορα) να συνδέσετε το κύκλωμα του "Galaxy ERP" με το κύκλωμα πιστότητας του "Galaxy CRM" ώστε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε μια πιστή πελατειακή βάση. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην εγκατάσταση του Galaxyνα υπάρχουν ενεργοποιημένα τα modules CRM BASE, CRM Loyalty.

Ο νόμος περί ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. καθορίζει ορισμένες αρχές και διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται στο φόρο και επιλέγουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς.

Στην έκδοση  9.06c της Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

  • Ενημέρωθηκε το έντυπο Ε3 με το νέο κωδικό 909
  • Ο κωδικός 430 συμμετέχει  στον υπολογισμό του κωδικού 408 του εντύπου Ε3
  • Το έντυπο Ε9 εκτυπώνεται σε Α3 χαρτί

Δείτε τις οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων μέσω της νέας υπηρεσίας My Galaxy

Πρόγραμμα εκδόσεων και σεμιναρίων Φορολογίας Εισοδήματος 2015

Πως θα παραμετροποιήσετε το «GalaxyCRM» ώστε να διαχειριστείτε τις κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού σας κέντρου (που χρησιμοποιεί ΤAPI)

Δείτε τον τρόπο σύνδεσης εντύπου "Ε3" που έχει ενημερωθεί απο τον Accountant στη φορολογία εισοδήματος

Ενημερωθείτε για προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία Φορολογουμένων.

Δείτε τα βασικά στοιχεία του νέου εντύπου "Ε3"

Μέσα από το  Galaxy υπάρχει πλέον η δυνατότητα  να αποθηκεύουμε έγγραφα ανά οποιαδήποτε οντότητα σε ένα πλήθος διαφορετικών μέσων όπως στο Sharepoint του Office 365 καθώς και στο Azure storage. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το Sharepoint του Office 365.
 

Σελίδες