Βιβλιοθήκη

Έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω βελτιώσεις στην εκκαθάριση του Ε1.
 
  • Υπολογισμός προκαταβολής επόμενου έτους
  • Υπολογισμός ειδοσημάτων από μερίσματα
  • Υπολογισμός έκπτωσης προσωπικού τεκμηρίου για εισόδήματα από τόκους ή ακίνητα

Δείτε τις αλλαγές στις μαζικές μεταβολές άρθρων

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις:

Μέσω της λειτουργικότητας παρακολούθησης των καρτών μελών παρέχεται η δυνατότητα να συνδέσετε στις επαφές – πελάτες, κάρτες μέλους με συγκεκριμένο αριθμό κάρτας .

Προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές ηλεκτρονικών υποβολών αρχείων του Εργάνη

Προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές ηλεκτρονικών υποβολών αρχείων του Εργάνη

Βήμα 

Εργασία - Παράμετρος 

Ενέργεια 

Σημειώσεις 

Έντυπο Ε2

Δημιουργία συμπληρωματικού εντύπου Ε2.

Δείτε πως μπορείτε να συνδέσετε το κύκλωμα πωλήσεων του GalaxyERPμε το κύκλωμα πιστότητας του GalaxyCRMώστε να δημιουργήσετε και να  διατηρήσετε μία πιστή πελατειακή βάση. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην εγκατάσταση του Galaxyνα υπάρχουν ενεργοποιημένα τα modules CRM BASE, CRM Loyalty.

Σελίδες