Βιβλιοθήκη

Δείτε τα νέα της έκδοσης 9.25 της εφαρμογής "Eurofasma Γενική/Γεν. & Αναλυτική Λογιστική"

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης για τον κωδικό Σύνδεσης με εφαρμογή "Δήλωση ΦΠΑ (WIN)"

Λεπτομερής αναφορά στον Οδηγό υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης 

Δείτε πως θα δημιουργήσετε τις δικές σας αποδοχές πλήρους λειτουργικότητας, εύκολα και γρήγορα

 

Η υλοποίηση της εμφάνισης ιστορικών πεδίων (πεδία για τα οποία φυλάσσονται οι αλλαγές των τιμών τους σε επίπεδο ημέρας) στις επιλεγμένες οντότητες γίνεται μέσα από την παρούσα λειτουργία .

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης

Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού πρόβλεψης αποζημίωσης απόλυσης, λαμβάνοντας ως ημερομηνία υποθετικής απόλυσης την ημερομηνία λήξης περιόδου υπολογισμού.

Δείτε τα νέα της έκδοσης Galaxy Payroll

Δείτε τα βήματα παραμετροποίησης της Οικονομικής διαχείρισης Ξενοδοχείου

Σαν ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης η προσπάθεια σας εστιάζει στους βασικούς άξονες της ανάπτυξης που είναι η διέυρυνση της πελατειακής βάσης, η αύξηση των πωλήσεων και η μεγιστοποίηση του κέρδους. Για την επίτευξη του τελευταίου, σημαντικό ρόλο παίζει και ο περιορισμός των εξόδων.

Σελίδες