Βιβλιοθήκη

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 4.9.1 της εφαρμογής Eurofasma/Manager Next

Η νέα έκδοση υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τις νέες διατάξεις του νόμου περί ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. .

Στην έκδοση 9.06e υλοποιήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις, διορθώσεις :

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αντιστοιχίσεις μεταβλητών του εντύπου Ε32013 και του νέου εντύπου Ε32014:

Η έκδοση 4.9.1, περιλαμβάνει :

Στην έκδοση  9.06d της Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Πως να διαχειριστείτε τις κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού σας κέντρου (με τη χρήση TAPI) στο Galaxy CRM

Ενημερωθείτε για τον τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, από τον επίσημο οδηγό του Υπουργείου Οικονομικών.

Σελίδες