Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων, Professional Έσοδα - Έξοδα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΕΩΣ 20/1/2016

Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την υποβολή των καταστάσεων στα επισυναπτόμενα αρχεία :