Νέες υπηρεσίες που σχεδιάζουμε

Δείτε τι σχεδιάζουμε και σύντομα θα ανακοινώσουμε :

e-order

Υπηρεσία που επιτρέπει στους πελάτες σας να  καταχωρούν online παραγγελίες στην εφαρμογή SingularLogic που λειτουργείτε. Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και πληροφοριακά στοιχεία όπως status παραγγελιών, ανοιχτά παραστατικά, καρτέλα κλπ.

ΕΛΠ-Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Υπηρεσία που παρέχει αυτόματη δημιουργία όλων των υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (πχ.Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κλπ), με στοιχεία από την εφαρμογή SingularLogic που λειτουργείτε.

Reminder

Yπηρεσία που επιτρέπει καταχώρηση και παρακολούθηση ενεργειών (πχ.tasks, ραντεβού κλπ) . Η υπηρεσία αυτή μπορεί να τροφοδοτηθεί και από όλες τις εφαρμογές SingularLogic με διάφορες εκκρεμότητες (πχ. πληρωμές).

Φορητή τιμολόγηση

Νέα λειτουργικότητα στο SingularLogic moRE (με Galaxy εφαρμογή) προκειμένου να καλυφθεί η τιμολόγηση μέσω του moRE, καθώς και οι παρελκόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις.

Υποβολές

Υπηρεσία από όπου διενεργούνται οι φορολογικές υποβολές, οι παραγωγές αρχείων για τους ασφαλιστικούς φορείς, τα αρχεία ηλεκτρονικών πληρωμών κλπ.