Έκδοση 3.57, Control

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της έκδοσης 3.57  είναι :

  •          Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2015

  •          Αντιστοιχίσεις κινήσεων ειδικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά την είσπραξη / πληρωμή (Αρ.39β)

  •          Ιστορικό υποβολής φορολογικών στοιχείων ΥΦΣ