Έκδοση 3.0.0, Μαθητολόγιο

Η έκδοση υποστηρίζει :

  • διαχείριση σχολικών λεωφορείων (λεωφορεία, οδηγοί, συνοδοί, συντηρήσεις, τακτικά και έκτακτα δρομολόγια)
  • παραμετρική μεταφορά ενεργών μαθητών που αποχώρησαν, στους αποφοίτους, κατά το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς
  • βελτιώσεις κατά την καταχώριση δραστηριότητας CRM

 

Δείτε περισσότερα