Βιβλιοθήκη

Αρχεία

Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης είδους αποθήκης σε παρτίδες , Serial number, χρώμα/ μέγεθος

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Υποστηρίζεται η έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα . 

Η έκδοση 3.70 της εφαρμογής Defacto/  Γενική & Αναλυτική Λογιστική, περιλαμβάνει : 

  • Προσαρμογή Μεταβλητών και απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να καλυφθεί απαίτηση νόμου που αφορά στον υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις εταιρίες που τηρούν Διπλογραφικά και Απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα 
  • Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής του Αρχείου Δήλωσης Φ.Π.Α. (Ascii)  προκειμένου να ενημερωθεί η εφαρμογή “Singular Accountant Δήλωση Φ.Π.Α.”

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές της οικογένειας Control

Κινήσεις

Επιστροφή Χρημάτων στις οικονομικές εγγραφές

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Η έκδοση 3.58, περιλαμβάνει :

Κινήσεις

Επιστροφή Χρημάτων στις εγγραφές εσόδων/εξόδων

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Σελίδες