Προετοιμασία Παραμέτρων για τις εφαρμογές SingularLogic

Εφαρμογή

Προετοιμασία

11/2019

Παραμετροποίηση

02/2020

Galaxy ERP/Commercial

Πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ

Προϋποθέτει την έκδοση 35

Accountant /Control

Πατήστε εδώ

 

Manager/Eurofasma Next

Πατήστε εδώ

 

Γενική Λογιστική Next

Πατήστε εδώ

 

Eurofasma DOS

Πατήστε εδώ  

Business - Solution ERP/ Orizontes

Πατήστε εδώ  

Defacto, Ορίζοντες NG

Πατήστε εδώ  

Enterprise ERP (SEN)

Πατήστε εδώ  

 

Δείτε επίσης: myData Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ - Τι είναι, Ποιους αφορά, Η λύση της SingularLogic