Προετοιμασία Παραμέτρων για τις εφαρμογές SingularLogic

Με τη νέα έκδοση θα γίνεται η απαραίτητη παραμετροποιηση σε Παραστατικά – Οικονομικές εγγραφές – Λογιστικά άρθρα, ενεργοποίηση πεδίων σε επιμέρους οντότητες κ.λπ., για την καθαυτή προσαρμογή της στις απαιτήσεις της επιβαλλόμενης από το νόμο τήρησης των Ηλεκτρονικών βιβλίων.

Πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα προετοιμασίας.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά ανά εφαρμογή:

Εφαρμογή

Galaxy ERP/Commercial

Πατήστε εδώ

Accountant /Control

Πατήστε εδώ

Manager/Eurofasma Next

Πατήστε εδώ

Γενική Λογιστική Next

Πατήστε εδώ

Eurofasma DOS

Πατήστε εδώ

Business - Solution ERP/ Orizontes

Πατήστε εδώ

Defacto, Ορίζοντες NG

Πατήστε εδώ

Enterprise ERP (SEN)

Πατήστε εδώ