Ορίζοντες NG

Ηλεκτρονικά βιβλία - Προετοιμασία Παραμέτρων - Defacto, Ορίζοντες NG

  • Απαιτείται ανάλυση διακριτά των κατηγοριών Παρακρατούμενων φόρων και Λοιπών Κρατήσεων σε λογαριασμούς κρατήσεων
  • Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν κατ’ ελάχιστο, ανάλυση :
    • ανά συντελεστή ΦΠΑ,
    • να χρησιμοποιείται διαφορετικός λογαριασμός πωλήσεων αγορών για εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.

Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση (GE) - Έκδοση 3.80

Η έκδοση 3.80 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα 

Ανωνυμοποίηση Στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών/Πωλητών Defacto (Dos)/Ορίζοντες N.G.

Ανωνυμοποίηση Στοιχείων Οντότητας (Πελατών/Προμηθευτών/Πωλητών)

Για τις απαιτήσεις ασφάλειας προσωπικών δεδομένων ενσωματώθηκε στο module των πελατών/προμηθευτών/πωλητών η διαδικασία της ανωνυμοποίησης. Η διαδικασία εκτελείται ανά πελάτη/προμηθευτή/πωλητή και αφορά στη μόνιμη και μη αναστρέψιμη διαγραφή της τιμής των επιλεγμένων πεδίων, προσωπικού χαρακτήρα .

Ορίζοντες N.G/Εμπορική Διαχείριση (GE) - Έκδοση 3.54

Η έκδοση 3.54 της εφαρμογής Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση (GE), περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση - Έκδοση 4.6.5

Η έκδοση 4.65 της εφαρμογής περιλαμβάνει : 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δυνατότητα παραγωγής και υποβολής στην ΜΥΦ μηδενικού αρχείου

Υποβολή πωλήσεων φαρμάκων στον ΕΟΦ

Γενικά

Για την υποστήριξη του νέου συστήματος υποβολής πωλήσεων φαρμάκων στον ΕΟΦ από τις φαρμακευτικές εταιρίες, η εφαρμογή πρέπει να υποβάλλει στον ΕΟΦ (μέσω myGalaxy) τα τιμολόγια πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση .

Επιλογή παραστατικών

Η διαδικασία περιλαμβάνει :

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ορίζοντες NG