Βιβλιοθήκη

Η έκδοση 3.58, περιλαμβάνει :

Κινήσεις

Επιστροφή Χρημάτων στις εγγραφές εσόδων/εξόδων

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Η έκδοση 3.58, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις έκδοσης.

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Η έκδοση 3.58, περιλαμβάνει :

Δείτε :

  • πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα μέσω του Business Query Builder
  • από ποια σημεία ενεργοποιείται ο μηχανισμός Business Query Builder

Προσαρμογή του αρχείου Ε4 - Πίνακας προσωπικού στις προδιαγραφές που ισχύουν από 30/09/2015.

Αλλαγές στο αρχείο xml Ε4 Πίνακας Προσωπικού

Σελίδες