Βιβλιοθήκη

  • Δυνατότητα εισαγωγής ειδών από txt και excel στις απογραφές ειδών 
  • Χρέωση/απόδοση διανομέα με scanner 
  • Δυνατότητα αποστολής στο OneTouch Retail, προμηθευτών με κατηγορία προμηθευτών "Απαλλαγή"

1) Ενημέρωθηκε η σύνδεση των λογαριασμών (εσόδων - εξόδων - λογιστικής)  που αντιστοιχούν σε συντελεστή ΦΠΑ 4% και 6%, με τις αντίστιοχες μεταβλητές του εντύπου,

2) Η μεταβλητή 400 του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ μπορεί να ενημερωθεί και από κινήσεις.

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 5.0.0 της εφαρμογής Γενική Λογιστική Next 

Eνσωματώθηκε στις επιλογές του μενού “Βοήθεια” μια νέα επιλογή με τίτλο “myGalaxy Βιβλιοθήκη” με σκοπό να καλύψει την ανάγκη πρόσβασης σε εταιρική πληροφόρηση (μέσω internet).

 

Η έκδοση 5.0.0 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα

  • myGalaxy Βιβλιοθήκη στο μενού “Βοήθεια”

Δείτε περισσότερα

Βελτιώσεις

Δείτε τις Βελτιώσεις της έκδοσης 5.0.0 της εφαρμογής Eurofasma - Manager Next

Ενσωματώθηκε στις επιλογές του μενού “Βοήθεια” μια νέα επιλογή με τίτλο “myGalaxy Βιβλιοθήκη” με σκοπό να καλύψει την ανάγκη πρόσβασης σε εταιρική πληροφόρηση (μέσω internet)

Η έκδοση 5.0.0, περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα

  • myGalaxy Βιβλιοθήκη στο μενού “Βοήθεια”

Δείτε περισσότερα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1192 για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν στην περίοδο από 01/07/2015 - 30/09/2015 για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία καθώς και οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν στην περίοδο από 01/09/2015 - 30/09/2015 για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να υποβληθούν με το έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ που ισχύει από 01/10/2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο νέο έντυπο η αξία των εκροών που αφορά στα ποσοστά ΦΠΑ 6,5 % & 5% που ίσχυαν πριν τις 20/07/2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί στους κωδικούς 302 & 305 αντίστοιχα, του νέου εντύπου ΦΠΑ. Ο φόρος που αναλογεί στην αξία εκροών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον συντελεστή 6% & 4% και θα ενημερωθούν οι κωδικοί 332 και 335 αντίστοιχα. Η διαφορά που προκύπτει στην αξία ΦΠΑ θα πρέπει να ενημερώσει τον κωδικό 422 του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Σελίδες