Βιβλιοθήκη

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 

Δείτε τα νέα της έκδοσης

Δείτε τις βελτιώσεις της έκδοσης 3.58b

Δείτε τα νέα της έκδοσης 4.0.0 της εφαρμογής "Μαθητολόγιο"  

Η έκδοση υποστηρίζει:

Δείτε ποιες μισθοδοτικές έννοιες καλύπτει η πρότυπη παραμετροποίηση του Galaxy Payroll

Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ

Αποκαταστάθηκε θέμα στην αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ, γεγονός που εξασφαλίζει τη σωστή παραγωγή του αρχείου.

Σελίδες