Βιβλιοθήκη

Enterprise Suite ERP, Commercial

  • Υποβολή αρχείων στο ΟΠΣ Εργάνη (Ε3, Ε5 , Ε7 , Ε8)
  • Ενσωμάτωση του ΤΑΠΙΤ στην αναλυτική περιοδική δήλωση του ΙΚΑ
  • Σύνδεση CRM-Loyalty με παραστατικά πωλήσεων ERP
  • Πλήρης υποστήριξη ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β)
  • Πλήρης υποστήριξη ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. (άρθρο 39β)
  • Απλοποίηση εμπορικών πολιτικών (Fast entry)
  • Σύνδεση παραστατικών πωλήσεων με CRM_Loyalty (κάρτες μελών , εκπτώσεις , εξαργυρώσεις προνομίων)

Η έκδοση υποστηρίζει :

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

Η έκδοση υποστηρίζει την έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015

Σελίδες