Βιβλιοθήκη

Δείτε ποιες μισθοδοτικές έννοιες καλύπτει η πρότυπη παραμετροποίηση του Galaxy Payroll

Αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ

Αποκαταστάθηκε θέμα στην αναλυτική περιοδική δήλωση ΙΚΑ, γεγονός που εξασφαλίζει τη σωστή παραγωγή του αρχείου.

Οι επιχειρήσεις, πελάτες μας, μας ρωτούν για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δείτε τις απαντήσεις μας.

Προσαρμογή Μεταβλητών και απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να καλυφθεί απαίτηση νόμου που αφορά στον υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις εταιρίες που τηρούν Διπλογραφικά και Απλογραφικά βιβλία. Δημιουργία,εξαγωγή του Αρχείου Δήλωσης Φ.Π.Α.

Η έκδοση 3.58, περιλαμβάνει :

Αρχεία

Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης είδους αποθήκης σε παρτίδες , Serial number, χρώμα/ μέγεθος

Ευρετήρια σε Αρχεία, Κινήσεις

Δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών διαμορφώσεων σε όλα τα ευρετήρια

Υποστηρίζεται η έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα . 

Η έκδοση 3.70 της εφαρμογής Defacto/  Γενική & Αναλυτική Λογιστική, περιλαμβάνει : 

  • Προσαρμογή Μεταβλητών και απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να καλυφθεί απαίτηση νόμου που αφορά στον υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις εταιρίες που τηρούν Διπλογραφικά και Απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα 
  • Δυνατότητα δημιουργίας και εξαγωγής του Αρχείου Δήλωσης Φ.Π.Α. (Ascii)  προκειμένου να ενημερωθεί η εφαρμογή “Singular Accountant Δήλωση Φ.Π.Α.”

Οι παρακάτω εκδόσεις αφορούν τις εφαρμογές της οικογένειας Control

Σελίδες