Βιβλιοθήκη

Δείτε τις οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων μέσω της νέας υπηρεσίας My Galaxy

Πρόγραμμα εκδόσεων και σεμιναρίων Φορολογίας Εισοδήματος 2015

Πως θα παραμετροποιήσετε το «GalaxyCRM» ώστε να διαχειριστείτε τις κλήσεις μέσω του τηλεφωνικού σας κέντρου (που χρησιμοποιεί ΤAPI)

Δείτε τον τρόπο σύνδεσης εντύπου "Ε3" που έχει ενημερωθεί απο τον Accountant στη φορολογία εισοδήματος

Ενημερωθείτε για προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία Φορολογουμένων.

Δείτε τα βασικά στοιχεία του νέου εντύπου "Ε3"

Μέσα από το  Galaxy υπάρχει πλέον η δυνατότητα  να αποθηκεύουμε έγγραφα ανά οποιαδήποτε οντότητα σε ένα πλήθος διαφορετικών μέσων όπως στο Sharepoint του Office 365 καθώς και στο Azure storage. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το Sharepoint του Office 365.
 
Από τη νέα οθόνη “Γρήγορη καταχώριση εμπορικής πολιτικής” (ενσωματωμένης στο μενού Εμπορικές πολιτικές της Εμπορικής Διαχείρισης) μπορείτε εύκολα και γρήγορα να καταχωρίσετε μια εμπορική πολιτική, το σημαντικότερο μέσον προσέλκυσης πελατών. 

Δείτε την γραμμογράφηση του αρχείου ascii για την ενημέρωση εγγραφών εσόδων - εξόδων.

Δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να δημιουργηθούν αυτόματα οι ειδικοί κωδικοί ΜΥΦ που είναι απαραίτητοι για την υποβολή των φορολογικών στοιχείων. 

Σελίδες