Δημιουργία αρχείου για την υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ

myGalaxy Οικονομικές Καταστάσεις

Η δυνατότητα "Υποβολής Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας" απευθύνεται στις επιχειρήσεις-πελάτες της SingularLogic που χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία myGalaxy Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια του ενεργού Συμβολαίου Νέων Εκδόσεων που έχουν στην εφαρμογή τους.

Ποια νομικά πρόσωπα αφορά

Η υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αφορά, εταιρίες με νομική μορφή μία από τις παρακάτω:

 • ΑΕ - Ανώνυμες εταιρίες
 • ΕΕ - Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες
 • ΕΠΕ - Εταιρίες Περιορισμένης ευθύνης
 • ΙΚ - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρίες

Ποια είναι τα πρότυπα που χρειάζεται συμπληρωθούν

Οι οικονομικές καταστάσεις που αναμένεται να συμπληρωθούν, για τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα, εμφανίζονται παρακάτω

Κατηγορία Μεγέθους

Υπόδειγμα κατάστασης

Πολύ μικρή

Υπόδειγμα Β

Β.1.1 ή Β.1.2 (ανάλογα με τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων), ή

Β.2.1 ή Β.2.2 (ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων χρήσεως), ή

Υπόδειγμα Γ

Γ.1 και Γ.2.

Μικρή

Υπόδειγμα Β

Β.1.1 ή Β.1.2 (ανάλογα με τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων), ή

Β.2.1 ή Β.2.2 (ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων χρήσεως).

Μεσαία

Υπόδειγμα Β

Β.1.1 ή Β.1.2 (ανάλογα με τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων), ή

Β.2.1 ή Β.2.2 (ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων χρήσεως).

Β3

Μεγάλη

Υπόδειγμα Β

Β.1.1 ή Β.1.2 (ανάλογα με τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων), ή

Β.2.1 ή Β.2.2 (ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων χρήσεως).

Β3

Β4

Τα βήματα για την δημιουργία του αρχείου

Για την δημιουργία χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Δημιουργούμε και υπολογίζουμε από την επιλογή στο μενού “Οικονομικές καταστάσεις», τους τύπους των οικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες σύμφωνα με το μέγεθος της οντότητας (εταιρίας) στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος στο οποίο αναφέρεται η υποβολή.

Σημείωση

Ειδικά για το έτος 2019 χρειάζεται να γίνει υποβολή στοιχείων για τα έτη:

2018-2017

&

2017-2016

 • Από την λίστα των Οικονομικών καταστάσεων, επιλέγουμε την οικονομική κατάστασης ή τις οικονομικές καταστάσεις που θα συμμετέχουν στο αρχείο για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 • Από τα διαθέσιμα buttons στην λίστα των οικονομικών καταστάσεων, επιλέγουμε το παρακάτω κουμπί:

 • Στην συνέχεια εμφανίζεται μία οθόνη στην οποία χρειάζεται να επιλεγεί το υπόδειγμα και τον τύπο ή τους τύπους των οικονομικών καταστάσεων που θα πρέπει να υποβληθούν.

 • Μετά την επιλογή του υποδείγματος και των τύπων των οικονομικών καταστάσεων που θα πρέπει να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδας , δημιουργείται ένα αρχείο ένα συμπιεσμένο αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνεται το πρότυπο xls αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδας. Στο πρότυπο xls αρχείο έχουν ενημερωθεί σε κάθε φύλλο εργασίας, τα ποσά που έχουν υπολογιστεί στις επιλεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον στο πρώτο φύλλο εργασίας θα πρέπει να συμπληρωθούν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας στην οποία αναφέρεται η υποβολή.

Σημείωση:

 1. Για τις ήδη υπολογισμένες οικονομικές καταστάσεις χρειάζεται να γίνει επανυπολογισμός για τις ήδη καταχωρημένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να γίνει ενημέρωση των προσήμων των ποσών των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.
 2. Κατά την ενημέρωση του αρχείου xls για την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδας, πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ορθότητας που έχουν προδιαγραφεί από την Τράπεζα της Ελλάδας
 3.  

Πως γίνεται η υποβολή του αρχείου που δημιουργήθηκε

 1. Είσοδος στην πλατφόρμα IRIS χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια της ΑΑΔΕ

01_iris_cbso_login_formIRIS (https://iris.bankofgreece.gr)

 1. Την πρώτη φορά που ο αναγγέλλων ταυτοποιείται επιτυχώς μέσω TaxisNet και εισέρχεται στο σύστημα, μεταφέρεται στην οθόνη αυτοαπογραφής, όπου καλείται να καταχωρήσει πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο καθώς και την

εταιρεία που εκπροσωπεί.

 1. Επιλέγουμε υποσύστημα : Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών

Και στην συνέχεια επιλέγουμε: Αποστολή αρχείου (upload)

 1. Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε το αρχείο που δημιουργήθηκε, επιλέγουμε «Αποστολή όλων» και στην συνέχεια επιλέγουμε «Επιστροφή»