Accountant

Φορολογική αναμόρφωση - Accountant/Control

Μέσω της διαδικασίας της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών γίνεται αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων προκειμένου να προστεθούν στα λογιστικά κέρδη, για να προκύψουν έτσι τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου.

Πίνακας ειδών δαπανών φορολογικής αναμόρφωσης

Στα στοιχεία του πίνακα ειδών δαπανών της φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί δαπανών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης που συνοδεύει το έντυπο Ε3.

Μαζική Τιμολόγηση - Accountant

Προστέθηκε μια νέα λειτουργικότητα που ονομάζεται Συνδρομές και θα καλύψει την ανάγκη των Λογιστικών γραφείων για μαζική τιμολόγηση των πελατών τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν. 

Η Συνδρομή έχει τρεις διαστάσεις

Μερισμοί εσόδων - εξόδων - Accountant/Control

Πλέον είναι δυνατόν στις κινήσεις που αφορούν σε μη δεδουλευμένα έσοδα ή έξοδα, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγγραφές ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία που αφορά στην τρέχουσα χρήση, καθώς και η αξία που αφοράς σε επόμενη ή προηγούμενη χρήση.

Σημείωση : είναι απαραίτητο στα στοιχεία των κινήσεων να έχει οριστεί διάστημα ημερομηνιών μερισμού στο οποίο αναφέρεται το έσοδο ή το έξοδο .

Ενημέρωση Λογιστικής - Accountant /Control

Πλέον είναι δυνατόν οι κινήσεις που καταχωρούνται είτε στην εμπορική διαχείριση είτε στις κινήσεις εισπράξεων – πληρωμών να δημιουργούν on -line λογιστικό άρθρο προκειμένου να ενημερώνεται αυτόματα η λογιστική και οι κινήσεις να αποτυπώνονται στο ισοζύγιο λογιστικής.

Επιπλέον στα πρότυπα ενημέρωσης λογιστικής είναι πλέον δυνατόν με κατάλληλη παραμετροποίηση να δημιουργηθούν πολλαπλά άρθρα λογιστικής (ενώ μέχρι σήμερα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν μέχρι 2 άρθρα λογιστικής).

Ενημέρωση Manager/Eurofasma Next - Accountant

Δημιουργείτε άρθρα σύνδεσης («Παράμετροι & Προτιμήσεις -> Εργασίες Έναρξης -> Άρθρα Σύνδεσης με Manager ή Eurofasma»), στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε μεταφορά των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης (Eurofasma ή Manager), προκειμένου να γίνει αυτόματη ενημέρωση της Γενικής ή Αναλυτικής Λογιστικής*.

Στα στοιχεία των Άρθρων Σύνδεσης ορίζετε:

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Accountant