Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EPSILON DIGITAL) |GalaxyRetail

Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Με τον όρο πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει και διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

Το “Galaxy Retail”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Λειτουργία παρόχου Epsilon Digital

 • Ο πάροχος με την έκδοση των παραστατικών αναλαμβάνει τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα mydata σε πραγματικό χρόνο. Διαβιβάζει παραστατικά εσόδων ΑΑΔΕ (Συνόψεις).

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο πάροχος αποστέλλει στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ τις συνόψεις και όχι το χαρακτηρισμό των συναλλαγών. Για να διαβιβαστούν οι χαρακτηρισμοί στη myData πλατφόρμα, θα πρέπει τα παραστατικά (που έχουν υποβληθεί μέσω παρόχου στην ΑΑΔΕ) να αποσταλούν στα e-books, ακολουθώντας τις γνωστές μέχρι στιγμής διαδικασίες, και οι χαρακτηρισμοί να υποβληθούν από τα e-books.

 • Κάθε εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο πάροχος ετοιμάζει τα ηλεκτρονικά Παραστατικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές Core Invoice Usage Specification (CIUS) του EN 16931. Κάθε έγγραφο που συμμορφώνεται με αυτήν την προδιαγραφή συμμορφώνεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 16931).

Εγκατάσταση της νέας έκδοσης SFP

Μετά την εκτέλεση του sfp_2_Setup_release.msi εγκαθίσταται ο “Singular Fiscal Processor” (έκδοση CD.6.2.0.395 ή μεταγενέστερη).

Παραμετροποίηση SFP

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παραμετροποίηση του Φορολογικού Συστήματος είναι ένα από τα απαιτούμενα.

Για την παραμετροποίηση του φορολογικού συστήματος (SFP) θα χρειαστεί να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες από την οθόνη “Ρυθμίσεις” του Φορολογικού Συστήματος.

Λεπτομέρειες για την Παραμετροποίηση SFP θα βρείτε στην ενότητα “Σήμανση μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital”.

Παραμετροποίηση στην εφαρμογή

Για να τεθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες παρόχου απαιτείται ο καθορισμός παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

Πληροφορίες τερματικών

Σελίδα Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων

Στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου, στην οθόνη “Πληροφορίες τερματικών” (από το μενού Κύριες παράμετροι), και συγκεκριμένα στο τμήμα “Πάροχος” της σελίδας “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” (Παράμετροι 1/2) συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία:

 • Τσεκάρετε το πεδίο “Σύνδεση με πάροχο
 • Έναρξη ημερομηνίας : δώστε την ημερομηνία έναρξης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Παρόχου. Π.χ. αν δηλώσετε την 20η Μαϊου ως ημερομηνία αναφοράς και την 1η Ιουνίου ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης θα μπορείτε μέσα στο διάστημα 20/5 - 31/5 να προχωρήσετε στη διαβίβαση παραστατικών πώλησης είτε απευθείας μέσω της πλατφορμας e-book είτε μέσω παρόχου.
 • Αποκλειστική ημ/νία χρήσης : συνεχίζοντας το παράδειγμα αν επιλεγεί ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης η 1η Ιουνίου, από την ημερομηνία αυτή και προς τα εμπρός ο μόνος τρόπος διαβίβασης των παραστατικών πώλησης της επιχείρησης στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες παρόχου).
 • Κλειδί συνδρομής παρόχου : δηλώστε το μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης (που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας), αποκτάται από την Epsilon με την κατάρτιση της σύμβασης για την ενεργοποίηση του παρόχου.

Θα πρέπει απαραίτητα να το δηλώσετε για την περίπτωση της ετεροχρονισμένης διαβίβασης, αλλιώς δεν θα είναι εφικτός ο έλεγχος του κωδικού έγκρισης.

 • Τύπος Χονδρική/Λιανική : προσδιορίστε ποια τιμολόγια θα αποστέλλονται στον πάροχο :
  • Χονδρική/ Λιανική
  • Λιανική
  • Χονδρική
 • Προεπιλεγμένος λόγος απαλλαγής ΦΠΑ : συμπληρώστε στο πεδίο “Προεπιλεγμένος λόγος απαλλαγής ΦΠΑ” (που περιέχει όλες τις διατάξεις βάσει των οποίων μια συναλλαγή απαλλάσσεται) τον κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων. Κατά την καταχώριση συναλλαγής, με μηδενικό ΦΠΑ και χωρίς λόγο απαλλαγής, το προεπιλεγμένο άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ θα προτείνεται στο παραστατικό .
 • Προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής : επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής (έχει νόημα στις παραλαβές) ώστε η εφαρμογή αν δεν υπάρχει τρόπος πληρωμής στη συναλλαγή, να εφαρμόζει τη δηλωμένη παραμετροποίηση συμπληρώνοντας αυτόματα τον προτεινόμενο.

Σελίδα Δεδομένα εταιρίας

Ενημερώστε τα πεδία “Όνομα” και “ΑΦΜ” με την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. της εταιρίας σας.

 

Κατηγορίες ΦΠΑ

Συμπληρώσετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των συντελεστών Φ.Π.Α. της εφαρμογής με τους συντελεστές Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ (στο πεδίο “Κωδικός Ηλεκτρονικών Βιβλίων” στον παρακάτω πίνακα).

Αντιστοιχίστε δηλαδή κάθε συντελεστή Φ.Π.Α. της εφαρμογής με την κατηγορία που ορίζει η ΑΑΔΕ, επιλέγοντας από τη λίστα :

Επιβαρύνσεις

Στις “Πληροφορίες επιβαρύνσεων” συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία της επιβάρυνσης για τον χαρακτηρισμό της επιβάρυνσης (κρατήσεις, λοιποί φόροι, παρακρατούμενοι φόροι, τέλη, χαρτόσημο)

Απαλλαγή ΦΠΑ

Για την ανάγκη δήλωσης εξαίρεσης ΦΠΑ, όσων παραστατικών απαλλάσσονται του Φ.Π.Α., η εφαρμογή ενσωματώνει στον πίνακα με τις διατάξεις απαλλαγής, τη στήλη “Κωδικός eBooksγια τη συμπλήρωση των κωδικών εξαίρεσης ΦΠΑ ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τρόπος πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής που θα δηλώσετε σ' αυτό το πεδίο θα προτείνεται στο παραστατικό για την ορθή διαβίβαση της σύνοψης στην πλατφόρμα my data.  

Μονάδες μέτρησης

Χρειάζεται να γίνει ανάλυση των ειδών που συμμετέχουν στη συναλλαγή ανά μονάδα μέτρησης. Στις Πληροφορίες μονάδων μέτρησης, στη στήλη “Κωδικός Ηλ. Βιβλίων” αντιστοιχίστε τις μονάδες μέτρησης της “Εφαρμογής” με τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης “ΑΑΔΕ”. 

ΗΑΑΔΕ απαιτεί μόνο τεμάχια, κιλά και λίτρα .

Τύποι Παραστατικών

Καλέστε Τύποι παραστατικών (Πίνακες) και επιλέξτε, στο τμήμα “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” (Παράμετροι 1/2|Λογιστική), σε όσους τύπους παραστατικών θέλετε να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες παρόχου :

 • τον Κωδικό Ηλ. Βιβλίων (όπως έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ)

 • τον Σκοπό εμπορίας (π.χ. πώληση, δειγματισμός, έκθεση κ.λπ.)
 • τον Πάροχο ηλ. Τιμολόγησης” στο πεδίο “Κανάλι Υποβολής”, υπεύθυνο για την υποβολή των παραστατικών στο myDATA

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εξ’ ορισμού προτεινόμενο από το Σύστημα “Κανάλι υποβολής” είναι τα “Ηλεκτρονικά βιβλία” (eBook).

 

Στη συνέχεια,

επιλέξτε τον εκτυπωτή (Παράμετροι 2/2|Προτιμήσεις εκτύπωσης) που έχει δημιουργηθεί στις Ρυθμίσεις Φορολογικού Συστήματος για τον πάροχο ώστε να προτείνεται κατά την εκτύπωση (φυσικός εκτυπωτής Fiscal - για εκτύπωση σε χαρτί ή SingularLogic PDF Printer Fiscal).

Παραμετροποίηση SFP Addin

Για την αποστολή παραστατικών στον πάροχο γίνεται απαιτητή η ύπαρξη του SFP Addin

Καλέστε SFP |Παράμετροι

Στην οθόνη “Επιλογές SFP” που ανοίγει :

 • Επιλέξτε τα παραστατικά που θέλετε να εκτυπωθούν μέσω SFP Addin
 • Δηλώστε στο “Προφίλ SFP” “Epsilon Digital” (ορισμένο στις Ρυθμίσεις Φορολογικού Συστήματος)

 • Δηλώστε ΈΝΑ μόνο αντίγραφο στο πεδίο “Αντίγραφα”
 • Προσδιορίστε τις συντεταγμένες QR Code (που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτύπωση του QR Code στο pdf του παρόχου) :
  • τη θέση του QR Code επί της εκτύπωσης και
 • το μέγεθος που θα έχει

Αποστολή μηνυμάτων (email) από τον πάροχο

Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό μπορεί να γίνει αποστολή μηνυμάτων (Email) από τον πάροχο στις οντότητες του παραστατικού.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πρότυπα Email σχεδιάζονται στο περιβάλλον του παρόχου και έχουν συγκριμένη δομή. Στο εσωτερικό του προτύπου συμπληρώνεται μια σειρά από στοιχεία (σταθερά) .

Παραμετροποίηση πελάτη για ενημέρωση από πάροχο

Για να αποσταλούν τα μηνύματα από τον πάροχο στον πελάτη θα πρέπει στο σχετικό πεδίο των “Δεδομένων Πελάτη” να έχει συμπληρωθεί το email της εταιρίας - πελάτη σας.

Έκδοση και διαβίβαση παραστατικού με τον Πάροχο Epsilon Digital

Η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού τιμολογίου απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία παραθέτουμε:

 

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού για το οποίο ισχύουν :

 • ο τύπος παραστατικού έχει ενημερωθεί με :
  • Κωδικό Ηλεκτρονικών βιβλίων (σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ)
  • Κανάλι Υποβολής τον “Πάροχο Ηλ. Τιμολόγησης”
  • Εκτυπωτή που έχει παραμετροποιηθεί για χρήση παρόχου στον SFP
 • ο “SFP Addin” έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα
 • οι “ρυθμίσεις ηλεκτρονικών βιβλίων” στο “Τερματικό” έχουν ενημερωθεί σωστά
 • το παραστατικό εκδίδεται σε ημερομηνία ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενεργοποίησης του παρόχου

Επισήμανση : Η εκτύπωση παραστατικού με πάροχο εκτελείται την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Εξαίρεση αποτελεί η εκτύπωση που γίνεται δευτερογενώς, μετά την αποτυχία επικοινωνίας με πάροχο όπου επιτρέπεται η έκδοση και εκτύπωση τιμολογίου χωρίς σήμανση παρόχου (και χωρίς να έχει επιτύχει αποστολή στην ΑΑΔΕ) - περίπτωση ετεροχρονισμένης διαβίβασης

Εκκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης

Κάθε εκδιδόμενο παραστατικό

 • Σημαίνεται με :
 • Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης
 • Αναγνωριστικό
 • Μ.ΑΡ.Κ
 • QR Code
 • Στοιχεία Παρόχου
 • Διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του Παρόχου
 • Φυλάσσεται στον Πάροχο για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο

Καταχώριση Παραστατικού Πώλησης

 • Προχωρήστε σε καταχώριση συναλλαγής (με κατάλληλα παραμετροποιημένο τύπο)
 • Καταχωρίστε τα είδη στην περιοχή των γραμμών του παραστατικού
 • Επιλέξτε πληρωμή με μετρητά
 • Προχωρήστε στην εκτύπωση του παραστατικού για την υποβολή των δεδομένων της σύνοψης στον πάροχο

Μόλις ενεργοποιηθεί εκτύπωση

 • Ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας με τον πάροχο
 • Διαβιβάζεται το παραστατικό στον πάροχο από το Galaxy Retail (με τη συνδρομή του sfp)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και την αποστολή του στον πάροχο το παραστατικό δεν είναι δεκτικό επέμβασης – ΔΕΝ διαγράφεται ή ακυρώνεται. Στην περίπτωση που επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα λάθους.

 • Ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό αυτόματα με την έκδοσή του στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ και παίρνει σήμανση για αυτό
 • O πάροχος επιστρέφει τα στοιχεία της σήμανσης (MARK) στο Retail
 • Παράγεται το pdf του παραστατικού, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα στοιχεία της σήμανσης, στο Retail
 • Το παραγόμενο pdf αποστέλλεται στον πάροχο μαζί με τα στοιχεία Mark & UID

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Τα στοιχεία υποβολής από την ΑΑΔΕ (Mark & UID) μετά τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myData εμφανίζονται στα σχετικά πεδίο του τμήματος “Epsilon Digital” στις “Λεπτομέρειες Συναλλαγής” .

Ετεροχρονισμένη υποβολή

Αν η επικοινωνία με SFP ή πάροχο και υπόχρεης οντότητας δεν επιτευχθεί (εξαιτίας π.χ. της αδυναμίας SFP, ανενεργής σύνδεσης στο διαδίκτυο, διακοπής ρεύματος, myData εκτός λειτουργίας) η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα :

 • είτε να ΜΗΝ προχωρήσει στην εκτύπωση του παραστατικού (δεν ισχύει για τη Λιανική)
 • είτε να προχωρήσει την έκδοση λαμβάνοντας έγκριση παρόχου, αν υπάρχει επικοινωνία με τον πάροχο
 • είτε να προχωρήσει την έκδοση χωρίς να λάβει έγκριση παρόχου. Το παραστατικό εκτυπώνεται αλλά δεν σημαίνεται από τον πάροχο

Λειτουργίες μέσω του SFP Addin

Επανεκτύπωση


Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία,

 • επιλέγοντας “Επανεκτύπωση” (από το μενού SFP) το (offline) εκτυπωμένο παραστατικό υποβάλλεται σωστά (παίρνει σήμανση και ταυτοποίηση), αλλά ετεροχρονισμένα στον πάροχο.

Εναλλακτικά η αποστολή του παραστατικού ετεροχρονισμένα (μετά την αποτυχία επικοινωνίας με πάροχο)γίνεται μέσω της επιλογής

Ετεροχρονισμένη αποστολή


Πατήστε “Ετεροχρονισμένη αποστολή”

Η εφαρμογή προβάλλει σε λίστα όλα τα παραστατικά που έχουν χαρακτηριστεί ως “ετεροχρονισμένα”

Μεταφερθείτε στην οθόνη “Λεπτομέρειες Συναλλαγής” (πατώντας το φακό)

Πατήστε το σύμβολο της εκτύπωσης στο τμήμα “Epsilon Digital” της οθόνης για την εκτύπωση του παραστατικού

Αν το παραστατικό έχει ήδη εκτυπωθεί πατώντας το σύμβολο της εκτύπωσης εμφανίζεται το pdf του τιμολογίου

Προβολή του pdf του τιμολογίου

Ενεργοποιώντας το σύμβολο της εκτύπωσης στο τμήμα “Epsilon Digital” της οθόνης “Λεπτομέρειες Συναλλαγής”,

μεταβαίνετε στο περιβάλλον του παρόχου όπου εμφανίζεται το pdf του τιμολογίου