Σήμανση μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital

Το SFP μεσολαβεί μεταξύ των εφαρμογών και του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital για τη λήψη σήμανσης από αυτόν.

πληροφορ Πληροφορίες


Το Galaxy για αυτή τη λειτουργία, δρα εντελώς αυτόνομα χωρίς να κάνει χρήση του SFP

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Παραθέτουμε συνοπτικό διάγραμμα της ροής για σήμανση και ηλεκτρονική αποστολή μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital για όσες εφαρμογές χρησιμοποιούν για την έκδοση παραστατικών τον Fiscal Printer.

 

πληροφορ Πληροφορίες


 • Οι εκκρεμότητες  διατηρούνται σε περιπτώσεις προβλημάτων σύνδεσης με τον πάροχο,  προκειμένου να αποσταλούν, όταν είναι εφικτό
 • Η εφαρμογή μπορεί να εκτυπώνει παραστατικά σε Fiscal printer είτε φυσικού εκτυπωτή είτε PDF εκτυπωτή
 • Σε κάθε περίπτωση το σημασμένο PDF αποστέλλεται στον πάροχο
 • Ενεργοποίηση SFP :  γίνεται λήψη ενεργοποίησης με βάση το S/N του SFP

 

Υποστηριζόμενες εφαρμογές - εκδόσεις

 • Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν σήμανση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου είναι :
   

Εφαρμογή

Ελάχιστη έκδοση

SingularLogic Business ERP

9.10.0

Ορίζοντες Windows

5.10.0

SingularLogic Solution ERP

9.10.0

Singularlogic Galaxy Retail

4.2.13

SingularLogic Enterprise

9.80.0.0

SingularLogic Control

Αναμένεται

Eurofasma next

6.8.0

Manager next

6.8.0

 

Απόκτηση υπηρεσίας

 • Επικοινωνία με Εμπορικό τμήμα για απόκτηση υπηρεσίας
 • Είσοδος στο https://www.epsilondigital.gr  για εγγραφή   - δημιουργία  συνδρομής,  Χρήστη - Κωδικού πρόσβασης
 • Είσοδος στο https://myaccount.epsilonnet.gr/Identity/account/login  για λήψη του Κλειδιού Συνδρομής - Παραμετροποίηση Αντιστοιχίσεων

 Το Licence για τη χρήση της υπηρεσίας ελέγχεται από την Epsilon Digital

 

Εγκατάσταση SingularLogic PDF Printer + Ρυθμίσεις

Ο SingularLogic PDF Printer χρησιμοποιείται για την παραγωγή του PDF είτε από την εφαρμογή αν εκτυπώνει σε Fiscal PDF printer είτε από τον SFP αν η εκτύπωση γίνεται σε Fiscal Φυσικού εκτυπωτή ώστε να παράγει το σημασμένο Pdf που θα σταλεί στον πάροχο

Η χρήση του SingularLogic PDF Printer δεν είναι υποχρεωτική μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλοι PDF Drivers για το σκοπό αυτό.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο SingularLogic PDF Printer υπάρχει διαθέσιμος για εγκατάσταση στα αρχεία εγκατάστασης του SFP

Εγκατάσταση
Εκτελέστε το SLPDFPrinterSetup_win10.EXE και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
Συνήθεις ρυθμίσεις

Εκτελέστε το PDF Writer - bioPDF Options

Στις ρυθμίσεις που ακολουθούν :

 • προσδιορίστε το πλήρες path που οδηγεί στο αρχείο PDF και το όνομά του 

και

 • συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία ώστε να αποτρέψετε την εμφάνιση μηνυμάτων

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η διαδρομή αποθήκευσης του PDF μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αρκεί να υπάρχουν επαρκή δικαιώματα στο φάκελο. To όνομα του αρχείου προτείνεται να είναι <title>.pdf

Για την μη εμφάνιση ερωτήσεων από τον SingularLogic PDF Printer κατά την εκτύπωση ενεργοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις :

 

 

Παραμετροποίηση SFP

Καλέστε την οθόνη με τις ρυθμίσεις του SFP

 

Στις Τοπικές Μονάδες πατήστε το πλήκτρο “Νέο” για τη δημιουργία νέας και στο παράθυρο “Επιλογή Μονάδας” που ανοίγει επιλέξτε “Epsilon Digital” και πατήστε “ΟΚ”

 Αν επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της μονάδας

 Επιλέξτε τη νέα τοπική μονάδα (Epsilon Digital) και πατήστε “Ρυθμίσεις”

Συμπληρώστε τις πληροφορίες σύνδεσης που αφορούν στη συνδρομή σας στον Πάροχο.

Τα στοιχεία πρόσβασης : όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και κλειδί συνδρομής (μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας) αποκτώνται από την Epsilon με την κατάρτιση της σύμβασης για την ενεργοποίηση του παρόχου .

 • User - Password : Ως User  και  Password μπορούν να χρησιμοποιηθούν το  όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης της συνδρομής. Προτείνεται ωστόσο, να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί ένας χρήστης API για το σκοπό αυτό

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.png Ο κωδικός του κατόχου συνδρομής πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο σε αντίθεση με του χρήστη API .